Gaz LPG latem i zimą. Jakie są różnice?

Gaz LPG to ciekła mieszanina propanu i butanu, przechowywana w butlach pod ciśnieniem i wykorzystywana jako wszechstronne źródło energii. Z określeniem tym najczęściej spotykamy się w przypadku samochodowych instalacji gazowych. Wymagania jakościowe dla skroplonego gazu LPG, stosowanego jako paliwo silnikowe, określa norma PN-EN 589. To właśnie tam pojawia się rozróżnienie na okres letni oraz zimowy w trakcie eksploatacji samochodów, zasilanych auto gazem. (więcej…)

Jak eksploatować samochód zasilany auto gazem?

Auto gaz, jako paliwo silnikowe jest popularną alternatywą dla benzyny i diesla. To nie tylko rozwiązanie ekonomiczne, ale również ekologiczne. Stosowanie auto gazu wiąże się z mniejszą emisją spalin do środowiska. Instalację gazową można założyć w każdym pojeździe z zasilaniem benzynowym, a jej montaż nie jest skomplikowany. Niemniej, aby w pełni korzystać z zalet zasilania samochodu auto gazem, należy poznać zasady jego prawidłowej eksploatacji. (więcej…)

Samochód elektryczny czy zasilany LPG?

Ekologia i ochrona środowiska dominują już niemal codziennie nagłówki gazet i wiadomości, zwłaszcza jeśli chodzi o smog. Ten, będąc przyczyną emisji gazów cieplarnianych w połączeniu z zawieszonymi pyłami jest potężnym problemem w polskich miastach. O jego powstawanie najczęściej obwinia się tzw. niską emisję, czyli domowe kotły opalane paliwami kopalnymi. Ale i nie bez winy są samochody oraz ich spaliny. (więcej…)

Legalizacja zbiornika LPG na stacji

Zbiorniki na gaz LPG oraz inne instalacje na stacjach paliw tego typu muszą podlegać okresowej kontroli i być legalizowane, co wpływa nie tylko na poziom bezpieczeństwa podczas tankowania pojazdu, ale i na dokładność w odmierzaniu ilości tankowanego gazu płynnego. Podstawą prawną do legalizacji cystern LPG jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 135 poz. 1269). (więcej…)

Instalacja LPG po zimie

Każdy samochód powinien przejść przegląd sprawdzający jego stan techniczny, zarówno przed zimą, jak i po niej. W przypadku pojazdów napędzanych autogazem trzeba będzie dodatkowo wykonać też kontrolę instalacji zasilającej. Zobaczmy, co podlega sprawdzeniu i dlaczego. (więcej…)

Kaloryczność: gaz LPG a gaz ziemny

Zasilanie domostw w paliwo gazowe podzielone jest w praktyce pomiędzy użytkowników gazu ziemnego i gazu LPG. Podstawowa przyczyna to oczywiście dostępność paliwa: gaz ziemny jest pierwszym wyborem wszędzie tam, gdzie tylko dostępna jest sieć gazowa. Wszędzie indziej właściciele chcący mieć instalację gazową w pomieszczeniach niejako z musu decydują się na gaz LPG. Ale paliwo gazowe równie chętnie wybierane jest jako sposób na zasilanie kotła CO. Planując instalację kotła na gaz, trzeba się więc zastanowić, czy zawsze warto wybrać gaz ziemny. Gaz LPG jako gaz grzewczy posiada sporo zalet (np. jest oczyszczony z tlenków siarki, azotu i węgla podczas procesu rafinacji z ropy naftowej), przede wszystkim jednak – ma wysoką wartość opałową, pozwalającą dzięki większej wydajności zużywać mniej gazu. Co oznacza różnica w kaloryczności gazu LPG i gazu ziemnego? (więcej…)

Gaz LPG w butlach turystycznych

W dzisiejszym artykule zastanowimy się, gdzie i jak można zastosować gaz LPG podczas wypraw turystycznych. Na początku przyjrzyjmy się jednak samym butlom. To popularne, niewielkie butle z gazem o pojemności zazwyczaj 2, 3 lub 5 kg (choć spotykane są również o pojemności 1 kg, a nawet 0,5 kg) i zaworze o średnicy 3/8” z wyjściem pionowym. Zawór zabezpieczony jest polimerową zaślepką przed dostaniem się do jego wnętrza zanieczyszczeń, wyposażony jest również w plastikowe uchwyty uniemożliwiające wyślizgnięcie się butli z rąk. Zbiornik butli wykonany jest ze stali. Niegdyś butle turystyczne były w kolorze czerwonym, dziś kolor ten zarezerwowany jest wyłącznie dla gaśnic.

Butle turystyczne powinny być napełniane wyłącznie w miejscach do tego uprawnionych, to jest w rozlewniach gazu. Rozlewnie takie są nie tylko miejscem, w którym napełnienie butli odbędzie się w sposób zgodny z przepisami, pracownicy rozlewni każdorazowo sprawdzają również stan techniczny naszego zbiornika i jego legalizację, co generalnie przekłada się na bezpieczne użytkowanie turystycznych butli z gazem LPG. Obecnie butli turystycznych nie napełnia się już, a po prostu wymienia na napełnione.

Zastosowanie butli turystycznych

A gdzie butle turystyczne znajdują zastosowanie? Butle turystyczne stosowane są w urządzeniach o małym zużyciu gazu LPG, gdzie zasilają proste najczęściej układy. Przede wszystkim stosuje się je jako źródło gazu w kuchenkach turystycznych, ponadto w lampach gazowych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest mobilność urządzeń zasilanych gazem LPG. Butle turystyczne znajdziemy więc w samochodach kempingowych (caravaning), na jachtach i łodziach rybackich, ale również w zastosowaniu pozaturystycznym, np. do wykonywania drobnych prac dekarskich (zgrzewanie papy), także jako źródło zasilania palników w pracach złotniczych i w badaniach laboratoryjnych oraz jako źródło energii cieplnej w urządzeniach grzewczych.

Przy użytkowaniu butli turystycznych warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: butle powinny pochodzić z legalnego, znajdującego się pod kontrolą UDT źródła, mieć na zbiorniku informację o firmie napełniającej daną butlę gazem LPG, zaś na zaworze – zaślepkę i termokurczliwą folię, będącą gwarancją poprawnego napełnienia. Powinniśmy też znaleźć informacje dotyczące zarówno dopuszczalnej maksymalnej wagi gazu w butli, jak i daty legalizacji zbiornika. Podłączenie powinno poprzedzić sprawdzenie stanu instalacji, zwłaszcza wężyków wykonanych z gumy: należy zwrócić uwagę, czy na ich powierzchni nie są widoczne pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa raz do roku taką instalację powinna sprawdzić osoba do tego uprawniona.

Pomysł na ogrzewanie – kominek gazowy

Sezon grzewczy w Polsce trwa w zasadzie od przełomu października i listopada do końca marca, ceny opału do najniższych nie należą, pojawia się również problem niskiej emisji – przyczyny smogu. Jak sobie poradzić z takimi wyzwaniami? Ciekawym pomysłem na ogrzewanie może w takich okolicznościach okazać się kominek gazowy. Jest to urządzenie posiadające zalety klasycznego kominka i jednocześnie ogrzewania gazowego. Jako źródło energii wymaga zasilania gazem ziemnym z sieci lub gazem LPG z butli. Rozwiązanie to daje możliwość dowolnego w zasadzie umieszczenia takiego kominka, np. w sypialni albo w… łazience. Kominek gazowy może być również podłączony do lokalnej sieci LPG i być zasilany ze zbiornika na gaz. (więcej…)

Zalety gazowego grilla

Choć to jeszcze zima, to niektórzy z pewnością myślą już o sezonie grillowym. Wiele osób ma problem z rozpalaniem tradycyjnych grilli. Tego oczywiście da się uniknąć, jeśli mamy grill zasilany gazem. Urządzenia te rozpalają się wprost dziecinnie łatwo, a do tego posiadają jeszcze parę innych zalet. (więcej…)

Stacja gazu LPG: budowa

Tankując pojazd autogazem warto jest dowiedzieć się, z jakich elementów w ogóle składa się stacja gazu LPG. Przepisy prawne określające budowę stacji gazu LPG, jej zasady lokalizacji oraz inne informacje techniczne wskazuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych i ich usytuowanie (Dz.U.2005 nr 243, poz. 2063).

Stacje gazu płynnego  dzielimy na stacje gazowe samodzielne i kontenerowe. Te pierwsze to takie, w których składzie jest budynek, zbiorniki oraz instalacja do magazynowania, przepompowywania i dystrybucji gazu LPG oraz instalacje towarzyszące. Te drugie z kolei to stacje do tymczasowego wydawania paliwa gazowego. Ich konstrukcja umożliwia przetransportowanie stacji w inne miejsce. Stacja może, ale nie musi znajdować się w granicach bazy gazu płynnego, może też mieć na swoim terenie rozlewnię gazu, gdzie dystrybuuje się gaz do butli.

Zbiorniki do magazynowaniu gazu na stacji LPG i innych obiektach magazynujących LPG mogą być zbiornikami podziemnymi, naziemnymi lub mogą być przykryte kopcem. Muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i odcinające, automatyczne zawory awaryjne na wypadek wycieku gazu i mierniki wskazujące maksymalny poziom napełnienia. Ponadto manometry, a od określonej pojemności – odprowadzenie wody, własne zaopatrzenie w wodę, czasem również instalację zraszaczową lub inną formę ochrony przeciwpożarowej. Zbiorniki LPG muszą oczywiście spełniać normy wytrzymałości ogniowej oraz mieć stosowne zabezpieczenie antykorozyjne. Ich lokalizacja wobec budynków w których mogą przebywać ludzie różnić się będzie w zależności od typu i objętości zbiornika i wynosi od 30 do nawet 300 m. Ich pojemność to do 20 m3 (podziemne), do 5 m3 (naziemne) i do 1350 kg (butle stalowe).

Ponadto w wyposażeniu stacji LPG powinny znajdować się pompy z zabezpieczeniem antyeksplozyjnym oraz rurociągi doprowadzające gaz LPG do odmierzaczy, czyli dystrybutorów gazu. W Polsce do napełniania zbiorników pojazdów gazem wykorzystuje się pistolety nalewcze typu włoskiego.

Działanie stacji gazu płynnego LPG

A jak wygląda w praktyce tankowanie gazu od strony technicznej? Oto opis działania stacji gazu płynnego. Gaz ze zbiornika płynie rurociągiem fazy ciekłej przez zawór hydrostatyczny i chroniący pompę filtr odstojnikowy do pompy właśnie. Stąd jest pompowany przez zawory przelewowy (zabezpiecza przed nadmiarem gazu poprzez odprowadzenie go bypassem do zbiornika) i zwrotny (uniemożliwia cofnięcie się gazu płynnego LPG i zapobiega nagłemu wzrostowi ciśnienia w dystrybutorze). Następnie, poprzez złącza zrywalne trafia do odmierzacza. Złącza zrywalne umieszczone są na poziomie gruntu i są one zabezpieczeniem chroniącym dystrybutor w przypadku najechania na niego lub zniszczenia i oderwania (stąd nazwa), montuje się je również między odmierzaczem a pistoletem. Odmierzacze dystrybuują gaz bezpośrednio do zbiorników samochodowych. W ich wnętrzu znajdują się m.in. przepływomierze, filtry gazu, manometry, zawór różnicowy oraz elementy przeliczające przepływ i informujące prowadzącego o pracy odmierzacza.