Zbiorniki cylindryczne w instalacjach gazowych

Zbiorniki cylindryczne

Korzystanie z gazowych instalacji grzewczych zyskuje coraz większą popularność zarówno ze względu na większe przykładanie wagi do ekologii, jak i na chęć zapewnienia sobie efektywnego działania bez poświęcania dużej ilości czasu na uzupełnianie paliwa. Choć nowoczesne kotły centralnego ogrzewania zasilane węglem lub drewnem mają coraz więcej rozwiązań ułatwiających obsługę, np. automatyczne podajniki czy duże zasobniki opału, to wciąż ilość czynności, jakie musi wykonywać użytkownik, jest duża. Poza uzupełnianiem zasobnika jest to usuwanie popiołu i wymagające sporej przestrzeni magazynowanie węgla czy pelletu. W porównaniu z ogrzewaniem na paliwo stałe korzystanie z gazu grzewczego wiąże się z nieporównywalnie większą wygodą. Plusem jest też fakt, że cała potrzebna do korzystania z gazu instalacja jest stosunkowo prosta, a konieczny do jej eksploatacji zbiornik można łatwo ulokować nawet na niezbyt dużej działce. Przekonajmy się, jakie są zalety używania gazu grzewczego i zobaczmy, jakie są rodzaje zbiorników i co wiąże się z nich instalacją. 

Ogrzewanie gazowe na terenach niezgazyfikowanych

Ogrzewanie gazowe jest jednym z wydajniejszych i najbardziej komfortowych sposobów na dostarczanie odpowiedniej ilości ciepła zarówno do systemu c.o., jak i przygotowywania wody użytkowej. Samo paliwo charakteryzuje się wysoką kalorycznością, a zmagazynowana w nim energia może być wykorzystana w całości, a przy zastosowaniu technologii kondensacyjnej sprawność systemu może nawet przekroczyć 100%. Zaletą stosowania kotłów gazowych jest również to, że w zasadzie nie potrzebują one bieżącej obsługi. Użytkownik poza ustawianiem pożądanej temperatury, jaka ma być osiągana w pomieszczeniach czy zaprogramowaniem odpowiedniego harmonogramu pracy nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, jakie są niezbędne przy korzystaniu z paliw stałych. Serwisowanie i konserwacja systemów gazowych sprowadzają się do czyszczenia i ustawiania palnika oraz dbania o instalację kominową, która zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w budynkach mieszkalnych powinna być czyszczona dwa razy w roku. Spalanie gazu oznacza także działanie przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ znajduje się w nim jedynie bardzo niewielka ilość zanieczyszczeń.

Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu jednorodzinnego czy budynku mieszkalnego wymaga doprowadzenia odpowiedniej instalacji zapewniającej możliwość pobierania paliwa. Na terenach zgazyfikowanych w tym celu korzysta się z łatwo dostępnego gazu ziemnego, który jest rozprowadzany rurociągami podłączonymi do lokalnej tłoczni. Na terenach mniej zurbanizowanych sieć gazowa jest znacznie skromniejsza, na szczęście w takim przypadku można skorzystać z bogatej oferty firm zajmujących się dystrybucją gazu LPG, który równie dobrze nadaje się do celów grzewczych. Wymaga to jednak wybudowania przydomowej instalacji służącej do czasowego magazynowania skroplonego gazu oraz przesyłania go do budynku tak, by możliwe było pobierania go w miarę potrzeb.

Zbiornik na gaz pozwala na zgromadzenie zapasu paliwa, które wystarczy na ogrzewanie budynku oraz przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, a także korzystanie z podłączonej kuchni lub płyty gazowej przez dłuższy czas. Dostępne są zbiorniki o różnych pojemnościach, choć warto pamiętać, że przy zbiornikach mniejszych niż 7 m3 obowiązuje uproszczona procedura i wymagane jest jedynie zgłoszenie inwestycji w starostwie powiatowym. Pojemność wiąże się oczywiście z wymiarami zewnętrznymi zbiornika, a możliwe miejsce jego lokalizacji zależy od jego typu. Zbiorniki podziemne można wkopywać w mniejszej odległości od zabudowań i granic działki niż zbiorniki naziemne. Zbiornik służący do przechowywania gazu może być wykonany zarówno przez jego odbiorcę we własnym zakresie, jak i wypożyczony od firmy zajmującej się dystrybucją gazu. Oznacza to wprawdzie konieczność wnoszenia opłat za jego wynajem, ale jednocześnie wiąże się z mniejszym wydatkiem przed podłączeniem instalacji.

Czym charakteryzują się zbiorniki cylindryczne na LPG?

Zbiorniki gazu najczęściej są wykonywane jako konstrukcje cylindryczne o kształcie walca, z dwoma zaokrąglonymi zakończeniami. Stosowanie tego kształtu jest kompromisem między możliwą do uzyskania przy takiej geometrii wytrzymałością, kosztami i skomplikowaniem produkcji, ale też łatwością przewozu i ilości potrzebnego miejsca. W przypadku przechowywania gazu pod ciśnieniem optymalnym kształtem gwarantującym najwyższą wytrzymałość byłby zbiornik sferyczny. Zbiorniki tego rodzaju są często stosowane w różnych instalacjach przemysłowych, jednak zarówno ich wytworzenie, jak i obsługa są dość kłopotliwe, tym bardziej że stosowane przy przechowywaniu LPG ciśnienia nie uzasadniają korzystania z takiego rozwiązania.

Typowe zbiorniki cylindryczne są projektowane tak, by wytrzymałość ich ścianek pozostawiała bardzo duży margines bezpieczeństwa, prawdopodobieństwo uszkodzenia lub rozszczelnienia się konstrukcji jest więc minimalne. W dodatku dla jeszcze lepszej ochrony znajdujących się w pobliżu budynków istnieją bardzo szczegółowe regulacje związane z ich rozmieszczaniem. Zbiorniki o najmniejszej pojemności 2700 l, która jest zupełnie wystarczająca w przypadku większości zastosowań domowych, mogą być umieszczone 3 m od budynku, 1,5 m od granicy działki, a w przypadku zbiorników podziemnych odpowiednio 1 m oraz 0,5 m. Zbiorniki naziemne do 4850 l muszą się znaleźć 5 m od budynku i 2,5 od granicy działki, a podziemne 2,5 m od budynku i 1,25 m od krańca terenu. Większe zbiorniki naziemne 6700 l oznaczają odstęp 7,5 m od budynku i 3,75 od granicy działki, natomiast przy zbiornikach umieszczonych pod ziemią będzie to 2 m od budynku i 1,5 m od sąsiednich działek.

Odległość zbiornika od budynku może być zmniejszona przez wybudowanie specjalnej wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o REl 120, co oznacza skuteczne powstrzymywanie ognia przez 120 minut. Możliwe jest też wykonanie ściany budynku z materiałów zapewniających takie same parametry, tj. REl 120, jednak jej wielkość musi być powiększona, jeśli chodzi o szerokość o 2 m w stosunku do wymiarów zbiornika, a wysokość musi odpowiadać wysokości budynku i na całej tej powierzchni nie mogą się znajdować otwory okienne ani drzwi.

Przy instalowaniu zbiornika cylindrycznego na gaz LPG liczyć się będzie również zachowanie odpowiednich odległości od studzienek kanalizacyjnych i telefonicznych oraz zagłębień terenu. Ograniczenie to wynika z tego, że LPG jest cięższy od powietrza i w razie wycieku gromadzi się tuż przy ziemi. Unikanie sąsiedztwa tego typu elementów ma więc pomóc w uniknięciu ryzyka rozpłynięcia się gazu i jego gromadzenia się. Zbiornik LPG musi być ustawiony przynajmniej 5 m od podobnych instalacji. Konieczne będzie też zachowanie odstępu od linii energetycznych. Dla linii niskiego napięcia do 1 kV będzie to 3 m, a dla linii średniego lub wysokiego napięcia wymaga się odległości 15 m.