Zastosowanie LPG jako paliwa ekologicznego

Gaz

W obecnych czasach coraz więcej myśli się i mówi o zanieczyszczeniach środowiska wywołanych ludzką działalnością. Pojawiający się w wielu miastach smog, metale ciężkie i pestycydy w pożywieniu, a także zatruwanie ściekami jezior i rzek to problemy, z którymi każdy z nas styka się na co dzień. Aby doprowadzić do pozytywnych zmian, konieczne są działania na szczeblu międzynarodowym i państwowym, ale również każdy z nas we własnym zakresie może zmodyfikować niektóre swoje zachowania i przyczynić się do polepszenia stanu naszej planety.

Jednym z takich proekologicznych działań, realnych do podjęcia zarówno na poziomie państw, firm, jak i indywidualnych jednostek, może być zastępowanie paliw tradycyjnych gazem płynnym (LPG) Znajduje on zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczeń, wody, podczas przygotowywania posiłków, a także jako paliwo do samochodów. Jest również wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, w tym w chemicznym, stalowym, ceramicznym, spożywczym oraz podczas produkcji szkła, metali kolorowych i żelaza. 

Wybieranie gazu płynnego zamiast innych rodzajów paliw jest bardzo korzystne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Dzieje się tak dlatego, że gaz cechuje się niską emisyjnością zanieczyszczeń w porównaniu choćby do węgla, drewna, benzyny czy oleju opałowego. Podczas jego spalania do atmosfery uwalnia się znacznie mniej tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz węglowodorów niż w przypadku innych paliw konwencjonalnych. Dodatkową korzyścią jest również brak wydzielania trujących związków siarki i ołowiu oraz niższa emisja związków azotu i aerozoli powietrznych niż podczas spalania innych paliw kopalnych. Dlatego jeśli tylko mamy taką możliwość, to warto wykorzystywać gaz płynny, aby dzięki temu przyczynić się do zachowania lepszego stanu otaczającego nas środowiska.