Zastosowanie gazu w przemyśle kosmetycznym

Gaz w kosmetykach

Gaz płynny (LPG; skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Wykorzystywany jest przede wszystkim jako paliwo zasilające do m.in. urządzeń grzewczych, domowych kuchenek, grilli gazowych. Jest to również paliwo silnikowe. Oprócz tego gaz płynny, chociaż rzadziej zdajemy sobie z tego sprawę, używany jest też do produkcji kosmetyków w aerozolu.

Jak działa gaz w kosmetykach w aerozolu?

Gaz LPG w kosmetykach aerozolu używany jest jako gaz nośny. Dzięki niemu możliwa jest aplikacja kosmetyku, np. dezodorantu czy lakieru do włosów. Przyciskając przycisk aerozolu, otwiera się zawór rurki rozpylającej oraz otwór wylotu dyszy. Za sprawą ciśnienia gazu w pojemniku zawartość preparatu kierowana jest na zewnątrz.

Pierwszy aerozol pojawił się na rynku w 1941 roku. Był to środek owadobójczy stosowany przez amerykańskie wojsko w celu ochrony przed komarami. Bardzo szybko jednak preparaty tego rodzaju znalazły odbiorców na całym świecie. Do lat 80. XX wieku w pojemnikach z aerozolem wypełnionych gazem napędowym występowały freony, które wpływają destrukcyjnie na warstwę ozonu. Zakazano więc wykorzystywania ich, na rzecz palnych gazów, jak propan lub butan. Nie oznacza to jednak, że palny gaz może być niebezpieczny dla użytkowników. Jeśli będziemy stosować kosmetyki w aerozolu w odpowiedni sposób, a więc z oddalenia od źródeł ciepła, nic nam nie grozi.

Specyfika gazu LPG

Gaz LPG przechowywany jest w specjalnych pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej. Za sprawą swoich właściwości jest powszechnie wykorzystywanym źródłem energii. Stanowi produkt uboczny, powstający przy produkcji ropy naftowej i benzyny. Oprócz tego w niewielkich ilościach znajduje się też w miejscach występowania złóż ropy naftowej. Dzięki temu, że przechowywany jest w butlach w formie ciekłej, można go magazynować zdecydowanie więcej, niż byłoby to możliwe w przypadku gromadzenia LPG w postaci lotnej.

Wszystkie procedury związane z przechowywaniem, transportem, sprzedażą i wykorzystaniem gazu odbywają się zgodnie z wysokimi standardami. Gaz LPG podlega też szczegółowym kontrolom jakości. Wszystko to sprawia, że chociaż ten rodzaj gazu występuje pod różnymi postaciami, to zawsze spełnia wszystkie normy jakościowe, a jego eksploatacja jest całkowicie bezpieczna.