Zalety gazu płynnego w gospodarstwach domowych

Kuchenka gazowa

System ogrzewania ma decydujący wpływ na koszty użytkowania domu. Z tego powodu wybór sposobu grzania uzależnia się w pierwszej kolejności od dostępnych w okolicy nośników energii. Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci gazu ziemnego, wybiera się właśnie ten nośnik energii – gaz płynny ma na świecie aż 3 mld odbiorców. W miejscach niezgazyfikowanych, nawet jeśli do wyboru jest kilka możliwości wyboru zasilania instalacji grzewczej, popularne są instalacje wykorzystujące gaz płynny lub wyposażone w pompy ciepła. Dlaczego? 

Właściwości gazu płynnego

Gaz płynny to dwa związki organiczne – propan i butan, chociaż do celów grzewczych stosowany jest głównie sam propan. Niskie ciśnienie tych surowców energetycznych pozwala na ich łatwe przechowywanie. Obydwa rodzaje gazu są cięższe od powietrza. Ze względu na opadanie gazu, nie wolno go przechowywać w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, a przepływ wentylacyjny musi cyrkulować od poziomu podłogi.

LPG – wyjątkowe źródło energii

LPG jest zalecanym przez WHO – Światową Organizację Zdrowia paliwem do gotowania. Obecnie używane odpowiedniki: drewno, węgiel, suszony nawóz, powodują co roku przedwczesną śmierć 1,6 mln osób za sprawą szkodliwych emisji, jakie wydzielają podczas spalania. Stosowanie LPG zapobiega w tym kontekście także wycinaniu lasów. Spalanie gazu powoduje o 20% niższą emisję CO2 niż olej opałowy i o 50% niższą niż węgiel. Ponadto, spaliny z LPG nie zawierają praktycznie żadnego czarnego węgla, który to stanowi drugi po dwutlenku węgla najpoważniejszy czynnik wywołujący efekt cieplarniany. Gaz skroplony zamiast paliw stałych to również zwiększona wydajność energetyczna. Po pierwsze zużywa się go tylko w momentach faktycznego zapotrzebowania, bez rozpalania i wygaszania. Po drugie, chodzi też o efektywność spalania. Niezaprzeczalną zaletą tego paliwa jest obok relatywnie niskiej uciążliwości dla środowiska atrakcyjność cenowa i natychmiastowa dostępność. W produkcję LPG nie trzeba dodatkowo inwestować, ponieważ powstaje jako pochodna w procesie rafinacji ropy naftowej i wydobycia gazu ziemnego. LPG zastępując prąd w zastosowaniach domowych, takich jak ogrzewanie czy gotowanie, pomaga obniżać obciążenie sieci elektrycznych i utrzymywać je na stałym poziomie. Sprawia również, że ludzie zwolnieni są ze żmudnego obowiązku poszukiwania i zbierania drewna na opał.

Użycie gazu koncentruje się tylko w określonych częściach świata, podczas gdy ogromne obszary pozostają niezagospodarowane. Konieczne jest dotarcie do nowych odbiorców – najlepiej w taki sposób, by od razu postrzegali oni gaz płynny jako alternatywne źródło energii.