Stacja LPG: jak samodzielnie zatankować pojazd?

LPG

Użytkowników pojazdów napędzanych LPG jest w kraju coraz więcej. Sieć zaopatrzenia w tego typu paliwo również jest rozbudowana, na większości stacji paliw możemy znaleźć dystrybutor LPG. Jeszcze do niedawna (do 2013 r.) do zatankowania wozów gazem oddelegowany był specjalny pracownik stacji, dziś już możemy tę czynność wykonywać sami. Jest jednak wielu kierowców, którzy wciąż mają obawy podczas tankowania autogazu. Oczywiście, samodzielne tankowanie gazu do samochodu przy zachowaniu określonej procedury jest całkowicie bezpieczne i stosunkowo proste, mimo to przygotowaliśmy ten mini-poradnik, w którym przedstawiamy jak samodzielnie zatankować pojazd na stacji LPG.

Przede wszystkim, by zatankować autogaz należy podjechać do dystrybutora, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i zaciągnąć ręczny hamulec. Następnie należy założyć rękawice ochronne, odkręcić zaślepkę zaworu do wlewu gazu LPG oraz przypiąć do samochodowego zaworu pistolet podający gaz do zbiornika w wozie. Pistolet należy dopasować do zaworu i zablokować przy pomocy niewielkiego przełącznika w jaskrawym (pomarańczowym lub czerwonym) kolorze. Współczesne stacje LPG do samodzielnego tankowania pojazdów wyposażone są w urządzenia do bezpiecznego tankowania, rozpoczęcie tankowania gazu LPG będzie więc możliwe tylko po odpowiednim podpięciu pistoletu do zaworu w samochodzie. Kolejnym krokiem jest już rozpoczęcie tankowania: kierowca podchodzi do dystrybutora i wciska przycisk tankowania gazu. Gaz pompowany jest wtedy, gdy guzik pozostaje wciśnięty; każde zdjęcie palca z guzika tankownia powoduje przerwanie procesu. Pompowanie gazu do zbiornika zostanie automatycznie zatrzymane, gdy zawór samochodowy „odbije”, czyli gdy zbiornik LPG napełni się wg specyfikacji. Teraz pozostaje już jedynie zwolnić blokadę pistoletu, odwiesić go na miejsce i nakręcić zaślepkę zaworu na wlew gazu. Pojazd jest zatankowany. 

Gaz LPG: ryzyko podczas tankowania

Jak już zostało to powiedziane powyżej, tankowanie gazu LPG jest w zasadzie bezpieczne, bo stacje paliw wyposażone są w nowoczesne urządzenia ograniczające ryzyko: tankowanie może się odbyć tylko po spełnieniu określonych warunków, producent aparatury musiał również zadbać o ograniczenie ryzyka wycieku podczas pompowania gazu do zbiornika w samochodzie. Nie można jednak powiedzieć, że podczas tankowania ryzyko nie istnieje. Problem może pojawić się, gdy zbiornik pojazdu nie ma legalizacji, przez co nie wiadomo czy zawór u wylotu zbiornika jest sprawny. Warto wiedzieć, że zatankowanie gazu LPG do pełna tak naprawdę oznacza napełnienie tegoż zbiornika w 80%, LPG pod wpływem wzrastającej temperatury zwiększa bowiem swoją objętość, niezbędne jest więc zapewnienie w zbiorniku odpowiedniej przestrzeni. Dlatego tankujmy gaz tylko do legalizowanych zbiorników ze sprawnymi zaworami nadmiarowymi. Dla pewności też warto wiedzieć, jakiej pojemności jest zbiornik na gaz w naszym pojeździe.

Podczas tankowania gazu LPG istnieje również ryzyko oparzenia podczas odpinania pistoletu, gdy niewielka ilość gazu zgromadzona pomiędzy zaworem zbiornika a pistoletem może wystrzelić na ręce tankującego. Gaz LPG zmienia stan skupienia z ciekłego na lotny w kontakcie w wysoką temperaturą (a taka dlań jest temperatura ludzkiego ciała). Dlatego tak istotne jest zakładanie do tankowania rękawic ochronnych.