Sprawdzenie instalacji LPG po zimie

Kobieta w aucie

Każdy samochód powinien przejść przegląd sprawdzający jego stan techniczny, zarówno przed zimą, jak i po niej. W przypadku pojazdów napędzanych autogazem trzeba będzie dodatkowo wykonać też kontrolę instalacji zasilającej. Zobaczmy, co podlega sprawdzeniu i dlaczego.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na szczelność instalacji: wahania temperatur i wpływ soli drogowej na podwozie pojazdu mogły spowodować poluzowanie się połączeń przewodów instalacji LPG. Dlatego podczas kontroli sprawdza się szczelność przy pomocy elektronicznego detektora lub poprzez aplikację płynu kontrolnego, następnie bada się stan opasek i węży zasilających parownik w płyn chłodniczy, wreszcie – wizualnie sprawdza się ogólną kondycję przewodów i instalacji elektrycznej.
Kolejnym krokiem przeglądu powinno być sprawdzenie stanu i wymiana filtrów. Filtry w instalacji na autogaz pełnią istotną rolę, zabezpieczając silnik przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń. Zazwyczaj do wymiany będą filtry fazy ciekłej i fazy lotnej, ale przy okazji warto przyjrzeć się również filtrom powietrza i oleju. Zapchane filtry spowodują nierównomierną pracę silnika i jego spadek mocy oraz większy pobór paliwa, zanieczyszczenia będą mieć też negatywny wpływ na pracę wtryskiwaczy i reduktora gazu. Filtry w instalacji LPG należy wymienić po przejechaniu 10-15 tys. km, a także przy każdym przeglądzie instalacji.

Kalibracja instalacji LPG

Jednym z elementów sprawdzenia instalacji LPG w aucie po zimie jest też jej kalibracja, czyli wyregulowanie ilości poboru paliwa. Oczywiście może u właścicieli samochodów pojawić się chęć takiej kalibracji instalacji, żeby podawanej mieszanki było jak najmniej. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie: spalanie zbyt ubogiej mieszanki podwyższa bowiem temperaturę w silniku, przez co ulega on szybszemu zużyciu, a do tego rośnie emisja spalin. Podczas kalibracji ustawia się komputerowo najpierw sterownik kontrolujący parametry pracy silnika i instalacji, a następnie parametry umożliwiające przełączenie się trybu zasilania z benzynowego na gazowe. Po wstępnym skalibrowaniu sterownika należy przeprowadzić jazdę próbną na niskich obrotach silnika, potem zaś dostroić go przy wyższej ilości obrotów, biorąc pod uwagę stosunek dawki gazu do czasu jego wtrysku. Podczas sprawdzenia płynności pracy silnika na wyższych obrotach dobrze jest też zwrócić uwagę na działanie reduktora i sondy lambda: przy spadku ciśnienia w reduktorze podczas gwałtownego przyspieszania powinno się wymienić go na bardziej wydajny. Działanie sondy informuje o jakości spalanej mieszanki.