Różnie między letnim a zimowym gazem LPG

Auto w zimie

Gaz LPG to ciekła mieszanina propanu i butanu, przechowywana w butlach pod ciśnieniem i wykorzystywana jako wszechstronne źródło energii. Z określeniem tym najczęściej spotykamy się w przypadku samochodowych instalacji gazowych. Wymagania jakościowe dla skroplonego gazu LPG, stosowanego jako paliwo silnikowe, określa norma PN-EN 589. To właśnie tam pojawia się rozróżnienie na okres letni oraz zimowy w trakcie eksploatacji samochodów, zasilanych auto gazem.

Gaz LPG, a prężność par

Norma jakościowa PN-EN 589 określa takie właściwości gazu LPG, jak liczba oktanowa, zawartość olenów, siarki, siarkowodoru i wody, klasę korozyjności, pozostałość po odparowaniu oraz prężność par, czyli lotność mieszaniny. Prężność par określona jest parametrem względnym przy temperaturze 40 stopni Celsjusza i wynosi 1550 kPa. Podana jest również maksymalna temperatura, dla której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa. Dla okresu zimowego wynosi -10 stopni, natomiast dla okresu letniego -5. Związane jest to z faktem, że butan przestaje wrzeć już w temperaturze -0,5 stopnia, natomiast propan dopiero przy -43. Informacja ta jest szczególnie istotna dla właścicieli aut z instalacją gazową, ponieważ oznacza, że zimą tankujemy gaz LPG o nieco zmienionym składzie. Pozwala to zachować prężność pary na odpowiednim poziomie, dzięki czemu można uniknąć wydostawania się LPG ze zbiornika. 

Czym się różni letni gaz LPG od zimowego?

Zimowy gaz LPG posiada w składzie zwiększoną ilość propanu, co wpływa na wzrost lotności mieszaniny gazowej. Propan ma nie tylko wysoką prężność par, ale również dużą liczbę oktanową, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie w butli odpowiedniego ciśnienia, nawet pomimo niskich temperatur. Proporcje propanu i butanu w okresie zimowym to 60 do 40. W okresie letnim natomiast większa zawartość propanu i tym samym zbyt wysoka prężność par mogłaby doprowadzić do odparowywania gazu w przewodach instalacji. W konsekwencji skutkowałoby to uszkodzeniem silnika. Z tego względu mieszanina gazu LPG latem do 60% butanu i 40% propanu. Niższa liczba oktanowa i mniejsza prężność par nie stanowi problemu w wyższych temperaturach otoczenia. Letni gaz LPG jest wydajniejszy, ponieważ jego główny składnik – butan – jest tańszy niż propan, a sama mieszanka o około 6% bardziej kaloryczna niż zimowa.

Warto wiedzieć, że zgodnie ze wspomnianą wcześniej normą, okres letni trwa od 1 kwietnia do 31 października, natomiast okres zimowy od 1 listopada do 31 marca.