Przydomowy zbiornik na LPG – lokalizacja

Dom

Zbiorniki do przydomowego przechowywania gazu LPG występują w trzech objętościach: 2700, 4850 lub 6400 litrów. Pojemność związana jest z mocą kotła oraz średnim zapotrzebowaniem domostwa na gaz. Przyjmuje się, że dla domu o powierzchni około 150 m2 i średnim zużyciu gazu na poziomie 80 kWh/m2/rok w zupełności wystarczy zbiornik o pojemności 2700 l. Wszyscy zdecydowani na montaż domowej instalacji gazowej opartej o zasilanie gazem LPG powinni na początek zdecydować, czy zbiornik będzie umieszczony nad, czy pod powierzchnią ziemi. Zależy to również od rodzaju gazu użytkowanego w danej instalacji: mieszanka propanu i butanu powinna być przechowywana raczej w zbiornikach podziemnych (jest podatna na działanie mrozu), podczas gdy propan – w zbiornikach obu typów. Zbiornik naziemny powinien znajdować się na fundamencie o grubości około 20 cm (stojąc na podporach), być trwale posadowiony i przymocowany do płyty fundamentowej śrubami w niej zakotwionymi. Przy jego instalacji istotne są również warunki przestrzenne danej lokalizacji: zbiornik na LPG powinien być oddalony od budynków, sieci i instalacji elektrycznych oraz od granic działki przynajmniej o 3 metry. Dystanse te mogą zostać zmniejszone, jeśli zainstaluje się zbiornik podziemny. Ten z łatwością zmieści się na naszej działce i nie będzie jej szpecić. Powinien znaleźć się w wykopie o głębokości około 200 cm z wlewem (włazem rewizyjnym) wystającym ponad powierzchnię gruntu. Głębokość wkopania zależy jednak od poziomu wód gruntowych, dlatego przyjmuje się wkopanie go do poziomu wód gruntowych i przykrycie z wierzchu warstwą gruntu. Dno wykopu winno być wyrównane i podsypane piaskiem, na nim zaś powinna znaleźć się płyta betonowa o grubości około 25 cm, do której przytwierdza się zbiornik. Niezależnie od jego rodzaju jednak, trzeba oczywiście mieć projekt instalacji oraz zgłosić go do odpowiednich organów nadzoru w celu zalegalizowania. 

Zbiornik na LPG: kupno czy wynajem?

Zbiorniki na LPG można kupić na własność, jednak wielu dostawców oferuje również ich wynajem. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie, gdy w nieodległej perspektywie mamy szansę na przyłączenie się do lokalnej sieci gazowej (chociaż używany zbiornik gazowy można z powodzeniem sprzedać). Ceny kupna będą się różnić w zależności od rozmiaru zbiornika, zaczynają się od około 5 tys. zł. (mniej więcej połowę tej kwoty za używany), kupno ma jednak tę przewagę, że można korzystać z usług każdego dostawcy gazu LPG. W przypadku dzierżawy podpisuje się umowę z dostawcą, który zapewnia wszystko – projekt instalacji, zbiornik, montaż, zatwierdzenie w UDT, obowiązkowe przeglądy i… długoletnie dostawy paliwa we właściwej sobie cenie (najczęściej bez możliwości negocjacji podwyżek) i o określonej wysokości zużycia (nie łaci się za rzeczywisty pobór). Kupując zbiornik możemy znaleźć dostawcę o cenach rynkowych gazu LPG i zmienić go według uznania, płacimy jedynie za uzupełnienie zużytego paliwa, ale spadają na nas obowiązki właściciela zbiornika na gaz płynny: inspekcja zewnętrzna co dwa lata, przegląd wnętrza co dziesięć lat (co pięć, jeśli zbiornik jest podziemny), do tego dochodzi ponoszenie kosztów i odpowiedzialność na ewentualne naprawy. Ale koszt poniesionej inwestycji powinien zwrócić się po około 3 latach.