Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika

Ogrzewanie

Za jeden z najwygodniejszych sposobów utrzymania właściwej temperatury w domu można uznać między innymi korzystanie z ogrzewania gazowego. Ogrzewanie gazowe jest w zasadzie bezobsługowe, ponieważ kocioł, po ustawieniu niezbędnych parametrów zgodnie z naszymi potrzebami, pracuje samodzielnie. Jedyne o czym trzeba pamiętać to okresowe przeglądy urządzenia oraz całej instalacji.

Zbiorniki na gaz

W wielu miejscach podłączenie się do sieci gazociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne. W takim wypadku można korzystać ze skroplonego propanu, czyli gazu ciekłego, którego zapas przechowuje się w specjalnym zasobniku na własnej posesji. Jeżeli na działce brakuje miejsca, zbiornik można zakopać pod powierzchnią gruntu. Trzeba pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości pomiędzy kontenerem, a innymi obiektami. Minimalną odległością w przypadku zasobnika naziemnego wynosi ona 3 m, w przypadku podziemnego 1m.  Istnieje możliwość zakupu lub wydzierżawienia zbiornika na gaz. Inwestycja we własny kontener, pozwala na zakup paliwa od dowolnego sprzedawcy. W przypadku dzierżawy oprócz opłaty za dzierżawę, konieczny jest również zakup określonej ilości paliwa od firmy, dostarczającej zbiornik. Firma zajmuje się również konserwacją, przeglądami UDT, próbami ciśnieniowymi oraz wymianom zaworów bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenie zbiornika na LPG

Największą bolączką osób decydujących się na korzystanie z gazu grzewczego jest kwestia bezpieczeństwa i widoczności zbiorników. Jak wcześniej zostało powiedziane, istnieje możliwość zakopania go w ziemi, jednak niewielu inwestorów się na to decyduje. Większość zostawia zbiornik na powierzchni. Przemawia za tym łatwość przeprowadzania konserwacji. Warto zauważyć, że zasobnik jest zbudowany tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i dopiero potężne uszkodzenie mechaniczne może spowodować niebezpieczną reakcję. Aby dodatkowo zabezpieczyć zbiornik i zadbać o estetykę posesji można zamurować kontener murkiem lub obsadzić go tujami. Pozwoli to na uzyskanie naturalnego muru, oddzielającego zasobnik od reszty podwórka.