Od czego zależy "czystość" auto gazu?

Auto gaz jest popularny ze względu na czynniki ekonomiczne i ekologiczne. Jednak jakość samego paliwa kupowanego od dystrybutorów może być różna. Od czego ona zależy?

 

Skład i czystość chemiczna

LPG to mieszanina propanu i butanu. Uzyskuje się ją poprzez proces rafinacji ropy naftowej lub gazu ziemnego. Proporcje tych składników mogą różnić się w zależności od źródła surowca oraz metody produkcji. Czystość chemiczna auto gazu jest ściśle powiązana ze składem paliwa – im więcej zawiera ono niepożądanych substancji, takich jak siarka czy oleje, tym niższa jest jego jakość. Gwarantujemy, że dostarczany przez nas auto gaz jest paliwem najwyższej jakości. 

 

Procesy produkcji i dystrybucji

Czystość auto gazu zależy również od procesów produkcji i dystrybucji tego paliwa. Na etapie wytwarzania LPG, czyli oczyszczania surowca i oddzielania poszczególnych frakcji, istnieje ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do produktu końcowego. Dlatego też kontrola jakości na każdym etapie produkcji jest niezbędna, aby zapewnić wysoką czystość paliwa.

Podobnie ważne są procesy dystrybucji auto gazu – od momentu jego przewozu do stacji benzynowych po przechowywanie w zbiornikach i dostarczanie do pojazdów. Wszelkie nieszczelności czy zanieczyszczenia w systemie dystrybucji mogą wpłynąć na jakość paliwa, dlatego też regularne kontrole oraz dbałość o czystość urządzeń mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości auto gazu. Jako dostawca gazu płynnego dochowujemy wszelkich standardów podczas jego dystrybucji.

 

Standardy jakości paliw

W Polsce obowiązują normy określające minimalne wymagania jakościowe dla auto gazu. Jednym z najważniejszych dokumentów regulujących to zagadnienie jest Polska Norma PN-C 96024, która określa między innymi dopuszczalne zawartości poszczególnych substancji w paliwie oraz metody badania jakości. Dostarczany przez nas gaz LPG jest zgodny z obowiązującymi normami.