Magazynowanie gazu płynnego

Butla gazowa

Gaz płynny ma szerokie zastosowanie zarówno w gospodarstwie domowym jak i w turystyce i rolnictwie. Nazwą gaz płynny określamy gazy węglowodorowe otrzymywane z ropy naftowej w procesie rafinacji. Najczęściej stosuje się propan i butan, które w przeciwieństwie do metanu – gazu ziemnego, są cięższe od powietrza. Pod niewielkim ciśnieniem gaz płynny ulega skropleniu i w postaci cieczy może być magazynowany w małych pojemnikach. 

Butle gazowe

Podstawowym sposobem magazynowania gazu płynnego są butle gazowe. Standardowe butle z mieszaniną gazową propanu i butanu mają pojemność 11 kilogramów. Są one najczęściej wykorzystywane we współpracy z niewielkimi odbiornikami, takimi jak kuchenki gazowe czy przenośnie ogrzewacze pomieszczeń. Na rynku znajdziemy również butle trzy razy większe. 33 kilogramowe zbiorniki stosowane są do celów przemysłowych oraz do zasilania odbiorników o większej mocy, takich jak kotły gazowe zasilające ogrzewanie w domach jednorodzinnych. W przypadku butli z czystym propanem znajdziemy zbiorniki odpowiednio 10 i 30 kilogramowe. Różnice pojemności butli w zależności od rodzaju gazu, zależą od ciśnienia, jakie uzyskuje gaz po sprężeniu go w butli.

Przydomowe zbiorniki gazu płynnego

Przydomowe zbiorniku gazu płynnego są wygodnym sposobem magazynowania paliwa zasilającego kocioł gazowy w domu jednorodzinnym. Gaz płynny, w tym wypadku propan, wtłoczony do zbiornika pod ciśnieniem około 6 barów ulega skropleniu, dlatego jest w nim przechowywany w postaci cieczy. Rozprężenie ciśnienie, powoduje uwolnienie cząsteczek gazu z powierzchni płynu, dzięki czemu jako forma lotna jest kierowany w stronę odbiornika i spalany w jego palniku. Niezależnie od rodzaju przechowywania gaz płynny jest wygodnym i efektywnym źródłem energii. Jednakże warunkiem jego użytkowania jest podstawowa wiedza o parametrach gazu i zasadach jego bezpiecznego eksploatowania.