Kaloryczność: gaz LPG a gaz ziemny

Kobieta

Zasilanie domostw w paliwo gazowe podzielone jest w praktyce pomiędzy użytkowników gazu ziemnego i gazu LPG. Podstawowa przyczyna to oczywiście dostępność paliwa: gaz ziemny jest pierwszym wyborem wszędzie tam, gdzie tylko dostępna jest sieć gazowa. Wszędzie indziej właściciele chcący mieć instalację gazową w pomieszczeniach niejako z musu decydują się na gaz LPG. Ale paliwo gazowe równie chętnie wybierane jest jako sposób na zasilanie kotła CO. Planując instalację kotła na gaz, trzeba się więc zastanowić, czy zawsze warto wybrać gaz ziemny. Gaz LPG jako gaz grzewczy posiada sporo zalet (np. jest oczyszczony z tlenków siarki, azotu i węgla podczas procesu rafinacji z ropy naftowej), przede wszystkim jednak – ma wysoką wartość opałową, pozwalającą dzięki większej wydajności zużywać mniej gazu. Co oznacza różnica w kaloryczności gazu LPG i gazu ziemnego? 

Wartość opałowa to ilość energii cieplnej emitowanej przez dane paliwo z określonej ilości podczas procesu równomiernego spalania go przy założeniu, że paliwo spala się całkowicie, a wartością jest energia pochodząca wyłącznie z opału, nie licząc tej w spalinach, skumulowanej dodatkowo w parze wodnej. Prosto mówiąc – chodzi o energię wyłącznie z paliwa, ze stratą energii na temperaturze spalin. Wartość opałowa gazu ziemnego wynosi w takim przypadku do 36,13 MJ/m3, zaś gazu LPG (na przykładzie propanu) – 93,57 MJ/m3. To znacząca różnica z korzyścią dla płynnego gazu grzewczego.
Inną z kolei wartością jest ciepło spalania. Za ciepło spalania uznaje się wartość energetyczną pozyskaną ze spalenia jednostki opału przy założeniu, że temperatura spalin równa jest temperaturze spalania tego opału, dojdzie do kondensacji pary wodnej i pobrania jej energii cieplnej; do ciepła spalania włącza się więc całkowitą energię cieplną z uchodzących spalin. By uprościć ten temat – gaz ziemny zawiera w swym składzie chemicznym więcej wody, z której można pozyskać dodatkową energię cieplną, wartość ta będzie więc wyższa dla gazu ziemnego niż dla LPG. Dlatego w tym przypadku warto przemyśleć instalację kotła kondensacyjnego, który odzyskuje w procesie ogrzewania energię ze spalin. Warto zauważyć jednak, że w sprzedaży znajdują się również kotły kondensacyjne przeznaczone do spalania gazu LPG.

Zalety ogrzewania gazowego

Bez wątpienia ogrzewanie gazem budynków ma sporo zalet. Przede wszystkim jest to metoda pozyskiwania energii cieplnej, która jest w praktyce bezobsługowa, niezależnie od rodzaju wybranego gazu. Dostępne w ofercie kotły na gaz są wyjątkowo wygodne w obsłudze, automatyczne, a do tego wysoce wydajne. Ponadto spalanie gazu wiąże się z niewielką ilością emitowanych zanieczyszczeń, przede wszystkim CO2, przez co ogrzewanie gazowe jest uznane za ekologiczne i często dotowane, jeśli tylko inwestor zdecyduje się na wymianę kotła na paliwo stałe (przede wszystkim kotła węglowego). Kotły na gaz często obsługują nie tylko instalację CO, ale też i CWU; ich montaż jest nieskomplikowany, nie trzeba również wykonywać adaptacji istniejącej instalacji, co umożliwia natychmiastową obsługę kotła. Do tego nie trzeba usuwać z nich popiołów i osadów, a tylko poddawać regularnej kontroli i konserwacji.