Jakie zanieczyszczenia mogą występować w LPG?

Znak LPG

LPG jest jednym z najbardziej wszechstronnych i chętniej stosowanych paliw, sprawdzających się zarówno przy napędzaniu silników spalinowych, jak i wykorzystaniu do celów grzewczych czy zasilania kuchenek. Oferuje bardzo wysoką kaloryczność, a jego spalanie jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Dla osiągania dobrych efektów należy jednak zawsze wybierać gaz płynny pochodzący od sprawdzonego dostawcy, dzięki czemu w jego składzie nie znajdą się substancje obniżające efektywność spalania lub mogące zagrozić trwałości używanych urządzeń.

Z czego składa się LPG?

Gaz LPG (Liquefied Petroleum Gas) jest mieszaniną kilku podstawowych składników. W gazie płynnym znajdują się propan albo mieszanina propanu i butanu, a także izobutanu oraz n-butanów. Możliwe są także dodatki w postaci etanu, metanu etylenu, jak również butenów – butenu-1, trans-butenu-2, cis-butenu-2 i izobutenu. Proporcje między propanem i butanem zależą od przeznaczenia gazu, a także okresu, w którym będzie on wykorzystywany. Przy obniżonych temperaturach dodatek butanu musi być zdecydowanie mniejszy, bo jest on bardziej podatny na utratę swoich właściwości przy silnych mrozach. Propan, a także mieszanka propanu i butanu charakteryzują się wysoką wartością opałową, sięgającą 50 MJ/kg. W przypadku miernych dostawców LPG zdarza się jednak, że w gazie znajduje się spora ilość zanieczyszczeń, która nie tylko obniża jego kaloryczność, ale także niekorzystnie wpływa na stan instalacji, w których jest wykorzystywany.

Substancje znajdujące się w gazie płynnym

Zanieczyszczenia znajdujące się w gazie płynnym pochodzą na ogół z elementów infrastruktury służącej do jego przechowywania i transportowania. Wśród substancji, które mogą dostać się do LPG, znajduje się przede wszystkim woda, która ma działanie korozyjne zarówno na zbiorniki, jak i elementy kotłów lub instalacji samochodowych, a także na silniki. Kolejnym zanieczyszczeniem, które może przenikać do gazu z wykorzystywanych urządzeń, są cząsteczki metali pochodzące z pomp, zbiorników czy stosowanych zaworów, takie jak żelazo, miedź lub cynk. W LPG mogą się także znajdować cząsteczki elastomerów używanych jako węże do przetaczania gazu. Gaz płynny może być zanieczyszczony także pewną ilością siarki, fluorkami lub amoniakiem, a także metanolem.