Jak zamontować domowy zbiornik na gaz pod ziemią?

Zbiornik na gaz

Najbezpieczniejszą, najwygodniejszą i najtańszą formą ogrzewania budynków mieszkalnych jest ogrzewanie gazowe. Dziś obalimy wszelkie mity krążące w internecie, jakoby była to forma niezwykle ryzykowna, niebezpieczna, czy też problematyczna, ze względu na konieczność instalowania różnych rodzajów instalacji gazowych – osobno do ogrzania domu i gotowania na kuchence.

Dlaczego gaz LPG grzewczy jest lepszy od ziemnego?

Przede wszystkim gaz grzewczy jest tańszy w eksploatacji. Ponadto cechuje się wyższą wartością opałową od innych źródeł energii, jego instalacja nie wpływa na estetykę otoczenia. Wybierając zbiorniki podziemne, instalowane głęboko pod ziemią jedynym śladem jego istnienia jest pokrywa studzienki rewizyjnej z armaturą i zaworami, którą spokojnie można dookoła obsiać trawą, posadzić rośliny ozdobne tworząc piękny skalniak.

Za montażem zbiornika podziemnego względem naziemnego, jest możliwość zamontowania go w niewielkiej odległości od budynku, granic działki i drogi, co ułatwia wszelkie prace eksploatacyjne i konserwacyjne układu. Dla przykładu rozpatrując zbiornik 2 700 l odległości te wynoszą tylko 1 m, a zbiornik taki starcza spokojnie na potrzeby egzystencjonalne i ogrzanie domu o pow. ok. 150 m2.

Z doświadczenia wiemy, że dostarczany przez nas gaz płynny LPG do ogrzania domu umożliwia komfortowe przygotowywanie posiłków, ogrzanie pomieszczeń, czy podgrzewanie wody bez ryzyka, spokojnie wystarczy jedna instalacja, bez konieczności kupowania dodatkowo butli z gazem. 

Jak przebiega montaż domowego zbiornika na gaz LPG pod ziemią?

Istnieją dwie możliwości zainstalowania zbiornika podziemnego na gaz grzewczy. W pierwszym wariancie to klient dba o właściwy montaż zbiornika, dopilnowując zarazem wszelkich niezbędnych formalności prawnych. W drugiej opcji, którą my zdecydowanie polecamy, jest skorzystanie z usług firmy, gdzie całością prac zajmuje się specjalistyczna firma montażowa, najlepiej z uprawnieniami UDT.

Montaż zbiornika podziemnego na gaz grzewczy przebiega w kilku etapach:

  • Na wstępie określa się zapotrzebowanie na gaz klienta, przygotowuje projekt, spisuje umowę,
  • Pozyskuje się mapy do celów projektowych,
  • Następnie następuje faza projektowania technicznego instalacji,
  • Gotowy projekt składa się we właściwym Starostwie Powiatowym celem zgłoszenia rozpoczęcia budowy,
  • Aby właściwie posadowić zbiornik należy użyć specjalnej prefabrykowanej płyty stabilizującej zbiornik,
  • Montaż instalacji LPG poprzedzają prace ziemne,
  • Po zakończonym montażu instalacji, następuje odbiór techniczny instalacji,
  • Dostarczenie gazu i uruchomienie instalacji.

Eksploatacja instalacji z gazowej LPG jest teoretycznie bezobsługowa, ale raz na pięć lat podlegają one badaniom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W ich trakcie sprawdza się stan powłoki zbiornika i grubość jego ścianek, a także zabezpiecza przed korozją, stosując zarówno powłokę epoksydową, jak i chemiczną ochronę zbiornika.