Jak zadbać o prawidłową wentylację kotłowni gazowej?

Gazowe rury

Gaz to wydajne źródło energii, dlatego jest coraz częściej wykorzystywany jako surowiec grzewczy w gospodarstwach domowych. Nie należy jednak zapominać o bezpieczeństwie podczas użytkowania kotłów na gaz grzewczy. Podpowiadamy, jak zadbać o prawidłową wentylację w kotłowni gazowej.

Do czego potrzebna jest wentylacja w kotłowni gazowej?

Wentylacja w kotłowni gazowej dostarcza tlen niezbędny do spalania paliwa gazowego w kotłach. Jest odpowiedzialna również za regularną wymianę powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się kotłownia. Od jej prawidłowego funkcjonowania zależy bezpieczeństwo domowników, ponieważ usuwa z powietrza szkodliwe gazy i opary, które mogą powodować zatrucie.

Zasady dotyczące wentylacji w kotłowniach gazowych są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Narzuca ono obowiązek montażu urządzeń kotłowych jedynie w pomieszczeniach wentylowanych, ale z wyłączeniem kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania.

Warunki prawidłowego funkcjonowania kotłów na gaz grzewczy

Ważne jest, by do kotłów zasilanych gazem grzewczym oraz innymi rodzajami paliwa został doprowadzony nawiew powietrza potrzebny do spalania. Niezbędne jest też zapewnienie nawiewu i wywiewu do wentylacji pomieszczenia. Przyjmuje się, że do takiego pomieszczenia powinno być dostarczane minimum 0,5 m3/h powietrza wentylacyjnego oraz 1,6 m3 powietrza służącego do spalania na każdy 1kW mocy kotła.

W kotłowni o mocy cieplnej do 30 kW musi znajdować się otwarty otwór o powierzchni minimalnej 200 cm2 dla wentylacji nawiewnej. Dolną krawędź otworu należy umieścić maksymalnie na wysokości 30 cm nad podłogą, a otwór wywiewny blisko stropu. Natomiast wentylacja w kotłowni gazowej o mocy od 60 do 2000 kW powinna mieć otwory nawiewne o powierzchni minimum 5 cm2 na każdy 1 kW mocy cieplnej. Z kolei otwór wywiewny musi mieć powierzchnię równą minimum połowie powierzchni otworu nawiewnego.