Jak bezpiecznie eksploatować butlę z gazem

Butla

Gaz płynny jest wygodnym i bardzo wartościowym paliwem. Pod względem kalorycznym znacznie przewyższa nie tylko węgiel, ale również węgiel. Wyjątkowo korzystną cechą gazu płynnego jest to, że nie jest trujący i nie pozostawia szkodliwych resztek oraz widocznych śladów spalania. Stosowany jest on na całym świecie do różnorodnych celów, głównie w gospodarstwie domowym i turystyce. Gaz płynny umieszcza się w specjalnych butlach. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, należy pamiętać o prawidłowej eksploatacji butli z gazem. 

Butla z pewnego źródła

Kupując butlę gazową warto zwrócić uwagę na źródło jej pochodzenia. Każdy działający operator ma przypisany do siebie kolor butli, który pozwala go zidentyfikować i powinien napełniać butle tylko w tym kolorze. Zdarza się, że niektóre rozlewnie napełniają butle innej marki, bez uzyskania zgody na taki proceder. Jest to niezwykle niebezpieczne, ponieważ tylko oryginalne butle gazowe dają pewność spełniania wszelkich standardów bezpieczeństwa. Istnieje kilka wytycznych, które pozwalają na rozpoznanie oryginalnych butli. Kolor powinien pokrywać całą butlę gazową. Tabliczka znamionowana musi zawierać informację o ciężarze netto butli i maksymalnej wadze gazu. Znajduje się tam również data ważnej legalizacji. Zawór powinien być zabezpieczony zaślepką i folią termokurczliwą. Świadczy o tym, że butla jest pełna, a również pozwala na zidentyfikowanie firmy.

Zasady bezpieczeństwa

Butla wytrzymuje ciśnienie kilkunastu atmosfer, niemniej jej przechowywanie w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej 35 stopni Celsjusz może spowodować wzrost ciśnienia i w rezultacie wybuch. Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i w razie wypływu z nieszczelnej instalacji gromadzi się przy podłodze. Zmieszany z powietrzem w stosunku 1,5 do 10% procent tworzy mieszankę silnie wybuchową. Dla uniknięcia niepożądanych skutków, należy stosować się do kilku zasad. Butle powinny być transportowane i stawiane w pozycji pionowej. Nie wolno umieszczać ich w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazdek i urządzeń powodujących iskrzenie. Butli nie można stawiać w miejscach nasłonecznionych oraz w pobliżu powierzchni emitujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.