Instalacja kotła gazowego na propan butan

LPG

Na temat ogrzewania gazem LPG domostw wiele zostało już powiedziane. Jest to paliwo łatwo dostępne (rozwinięta na terenie całego kraju sieć dystrybutorów gazu LPG), wysokokaloryczne, urządzenia nim zasilane są proste w obsłudze, nader sprawne, tanie w eksploatacji i mniej się zużywają. Spala się ono też dosyć dokładnie, pozostawiając niewielkie ilości nagaru (osadu towarzyszącego spalaniu), co dobrze wpływa na funkcjonowanie urządzeń. Instalacja grzewcza wykorzystująca gaz LPG stosowana będzie wszędzie tam, gdzie odległość od najbliższej sieci gazowej jest na tyle duża, że nieopłacalne jest dociągnięcie jej do domostw czy zabudowań. Rynek instalacji do indywidualnego użycia gazu LPG jest rynkiem rozwijającym się prężnie i przewiduje się większy udział propanu i propanu butanu w ogrzewaniu domów i wykorzystaniu go do zasilania urządzeń. Gaz LPG jest paliwem wyjątkowo uniwersalnym, znajduje więc zastosowanie nie tylko w ogrzewaniu zabudowań, ale i w przemyśle, usługach, rolnictwie czy jako tzw. autogaz.

Instalacja kotła w piwnicy

Pompowany do zbiorników i butli gaz jest sprężany, przez co skrapla się on wewnątrz zbiornika. Jednak do wykorzystującego go urządzenia dociera już z powrotem jako gaz, stąd też zbiorniki i butle wypełnia się gazem w objętości do 85% objętości zbiornika. W domostwach ogrzewanych przy pomocy gazu LPG zbiorniki instaluje się na zewnątrz budynków, zaś kotłowinie nie mogą znajdować się w piwnicach lub przyziemiach domostw. Dzieje się tak nie bez przyczyny: propan i propan-butan są gazami cięższymi od powietrza. Oznacza to gaz o gęstości większej od gęstości powietrza, zatem instalacje wykorzystujące ten typ paliwa nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłóg. W przypadku niekontrolowanego wycieku paliwo ściele się nad podłożem i nie ma możliwości usunięcia go z pomieszczeń, stwarza więc niebezpieczeństwo. Dlatego kotłownie zasilane gazem LPG powinny być budowane przynajmniej na parterze budynków, zaś zbiorniki do przechowywania LPG – na działce poza obrębem budynku.