Gdzie umieścić kocioł na gaz płynny?

Kotłownia

Dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej wymaga zamontowania odpowiednio wydajnego urządzenia grzewczego. Istnieje wiele rodzajów kotłów zarówno tych, które służą do spalania paliw stałych, jak i ciekłych oraz gazowych, a każdy z nich ma swoje zalety i ograniczenia. Rozwiązaniem, które zyskuje wielu zwolenników, są kotły spalające płynny gaz grzewczy. Są one popularne zwłaszcza w miejscach, gdzie nie można liczyć na szybkie wybudowanie sieci gazowej dostarczającej gaz ziemny, a użytkownicy chcą móc w pełni skorzystać z zalet tego paliwa. Zobaczmy, jakie są korzyści z ogrzewania gazem płynnym i sprawdźmy, jak powinna być urządzona kotłownia i poprowadzona instalacja gazowa. 

Dlaczego warto zdecydować się na ogrzewanie domu gazem płynnym?

Ogrzewanie przy pomocy gazu płynnego łączy się z wieloma zaletami. W przeciwieństwie do innych źródeł energii ogrzewanie gazowe jest niemal bezobsługowe. Za sprawne działanie systemu centralnego ogrzewania odpowiada automatyka wbudowana w kocioł – od sterownika, w którym można ustawić pożądany poziom temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, aż po czujniki kontrolujące czy została ona osiągnięta. Ingerencje użytkownika w działanie systemu ograniczają się zwykle do zamawiania dostawy paliwa do zewnętrznego zbiornika oraz wzywania konserwatora, który dokona okresowego przeglądu i sprawdzi stan techniczny kotła.

Wielką korzyścią z używania gazu płynnego jest również to, że kotły, zwłaszcza modele wykorzystujące zjawisko kondensacji, są niezwykle oszczędne i charakteryzują się świetną efektywnością cieplną. Wybór dobrego kotła z palnikiem modulowanym pozwala na osiąganie znakomitych rezultatów nie tylko w szczycie sezonu grzewczego, ale również podczas pozostałej części roku, gdy urządzenia są wykorzystywane głównie do wyrównywania niewielkich strat ciepła i podgrzewania wody użytkowej, a zatem pracują jedynie z częścią swojej mocy nominalnej.

Magnesem, który przyciąga kolejnych użytkowników kotłów gazowych, są też stosunkowo skromne wymagania łączące się z lokalizacją kotłowni i jej wielkością. Choć instalując ogrzewanie gazowe, należy brać pod uwagę wymagania związane z bezpieczeństwem, to nie są one szczególnie wygórowane i trudne do spełnienia. W dodatku ilość miejsca potrzebnego na kotłownię zasilaną gazem płynnym jest nieporównywalnie mniejsza, niż w przypadku montażu kotła węglowego czy spalającego pellet drzewny.

Warunki bezpieczeństwa dla pomieszczeń kotłowni na gaz płynny

Gaz płynny to paliwo o wysokiej kaloryczności, które pozwala na osiąganie dużej ilości energii przy niezbyt wysokich kosztach. Ze względu na to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza, pomieszczenie kotłowni musi być urządzone w taki sposób, by w razie wystąpienia jakiejś nieszczelności uwolnione paliwo mogło być wyprowadzone poza budynek i nie stanowiło zagrożenia dla jego mieszkańców.

Jednym z najważniejszych wymogów związanych z wyższym ciężarem gazu w stosunku do powietrza atmosferycznego jest to, by kotłownia nie znajdowała się w pomieszczeniu z podłogą znajdującą się poniżej gruntu. Kotła na gaz płynny nie można wiec umieścić w piwnicy, nie można on się znaleźć również w pomieszczeniu, które jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Dla skutecznego pozbywania się gazu w razie ewentualnego wycieku konieczne jest zastosowanie specjalnych rozwiązań łączących się z dostosowaniem systemu wentylacyjnego.

Z budynku do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany kocioł na gaz płynny, powinny prowadzić drzwi bez żadnych otworów, które będą wyposażone w próg o wysokości 4 cm. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się również drzwi prowadzące na zewnątrz, nie powinny one być wyposażone w próg. W ścianie kotłowni, w obrębie strefy przypodłogowej powinna się znajdować wyprowadzona na zewnątrz kratka wentylacyjna, a podłoga powinna być ułożona ze spadkiem schodzącym w jej stronę. Potrzebny jest również wywiewny wylot wentylacyjny umieszczony pod sufitem. Ważnym wymogiem jest brak jakichkolwiek zagłębień w podłodze kotłowni.

Obostrzenia związane z wentylacją kotłowni na gaz płynny mają na celu wyeliminowanie ryzyka wybuchu w razie rozszczelnienia instalacji. W hipotetycznej sytuacji, w której mogłoby dojść do wycieku, gromadzący się gaz zostanie natychmiast wyprowadzony z pomieszczenia i rozrzedzony w powietrzu atmosferycznym do bezpiecznego stężenia. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik gazu, który powinien być zamontowany na niewielkiej wysokości nad podłogą kotłowni. Jego rolą jest wykrycie wzrostu stężenia i uruchomienie sygnalizacji w przypadku osiągnięcia 1/10 tzw. dolnej granicy wybuchowości, a przy 3/10 urządzenie powinno poza emitowaniem sygnału ostrzegawczego również odciąć dopływ gazu.

Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, decydując się na kocioł na gaz płynny?

Warunki dla pomieszczeń przeznaczonych na kotłownię dla urządzenia na gaz płynny są w większości zbieżne z tymi, jakie obowiązują w przypadku kotłów na gaz ziemny. Pomieszczenia usytuowane w nowo budowanych obiektach powinny mieć wysokość przynajmniej 2,2 metra, a w budynkach modernizowanych 1,9 metra oraz kubaturę (czyli iloczyn powierzchni podłogi i wysokości ścian) na poziomie 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz 8 m3 przy otwartej komorze spalania.

W samym budynku kotłownia powinna być umiejscowiona w pomieszczeniu, które znajduje się w odległości przynajmniej 5 metrów od okien i drzwi do pomieszczeń z podłogą położoną poniżej poziomu gruntu.

Warto pamiętać, że poza znalezieniem odpowiedniego pomieszczenia, które spełni stawiane przez przepisy wymagania, potrzebujemy również miejsca na zbiornik. Urządzenie powinno być usytuowane w odpowiedniej odległości od sąsiednich budynków mieszkalnych, w zależności od swojej pojemności i sposobu montażu. W przypadku zbiorników naziemnych będzie to 3 m przy pojemności do 3 m3, 5 m dla 3–5 m3, 7,5 m dla zbiorników od 5 do 7 m3 oraz 10 m dla urządzeń między 7 a 10 m3. Przy zbiornikach podziemnych odległości wynoszą odpowiednio 1, 2,5, 3 i 5 metrów. Strefa 1,5 metra wokół zbiornika powinna być wolna od roślinności czy wszelkich zabudowań. Między zbiornikiem a instalacją wewnątrz budynku musi być poprowadzone zakopane w ziemi przyłącze biegnące aż do zaworu.

Przy lokalizowaniu zbiornika trzeba również pamiętać, że w jego pobliże będzie musiała podjeżdżać cysterna dostarczająca gaz. Miejsce powinno więc być odpowiednio do tego celu przygotowane.