Ekologiczne ogrzewanie domu

Ekologiczny dom

Krytyczny poziom zanieczyszczenia powietrza nad Polską sprawia, że wybierając sposób ogrzewania domu, oprócz kierowania się ceną urządzenia i instalacji, coraz częściej myślimy również o wpływie, jaki ma ona na środowisko. W związku z tym, coraz bardziej popularne stają się instalacje, charakteryzujące się energooszczędnością, ekologicznością, a również łatwością w obsłudze. To tego typu zaliczyć można między innymi nowoczesne kotły na gaz oraz pompy ciepła.

Kotły gazowe: tradycyjne, kondensacyjne i pulsacyjne

Ogrzewanie gazowe jest równie łatwe i komfortowe, co ogrzewanie energią elektryczną. Kotły gazowe zajmują niewiele miejsca, nie wymagają kontroli ilości opału, nie brudzą się. Na rynku znajdziemy trzy rodzaje urządzeń korzystających z gazu grzewczego: kotły tradycyjne, kondensacyjne i pulsacyjne. Kotły tradycyjne różnią się od sienie sposobem pobierania powietrza, niezbędnego w procesie spalania. Konstrukcje z otwartą komorą spalania wymagają niewielkiej przestrzeni. W ich przypadku powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku. Z kolei kotły z otwartą komorą pobierają powietrze z pomieszczenia, co powoduje, że w celu ich zamontowania konieczna jest większa przestrzeń użytkowa kotłowni. Kotły kondensacyjne eksploatacyjne posiadają zamkniętą komorę spalania i są nieco większe niż ich tradycyjny odpowiednik. Ostatnim rodzajem są kotły pulsacyjne. W tego typu kotłach gaz zostaje spalony przez kondensację systemami pulsacyjnymi. 

Pompa ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię skumulowaną w gruncie, promieniach słonecznych, wodach gruntowych i powietrzu. Działanie pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady działania lodówki. W przypadku lodówki ciepło jest odprowadzane ze środka na zewnątrz. W pompach ciepło z powietrza lub z gruntu jest wprowadzane przez system grzewczy do pomieszczeń. W celu podwyższenia temperatury następuje sprężenie pasy czynnika chłodniczego, tak aby temperatura była wystarczająco wysoka dla podgrzania wody użytkowej i uruchomienia ogrzewania.