Dlaczego warto zamienić ogrzewanie węglowe na ogrzewanie gazem?

Żółta skrzynka gazowa

Coraz częściej mówi się o konieczności zastępowania wysokoemisyjnych źródeł energii tymi, które są bardziej ekologiczne. Jednym z nich jest gaz grzewczy. Jakie przesłanki stoją za tym, żeby zamienić ogrzewanie węglowe na ogrzewanie gazem?

Węgiel truje i jest coraz droższy

Ogrzewanie węglem nie jest korzystne dla klimatu. A postępujące z roku na rok zmiany klimatyczne wymagają tego, by rezygnować z tych źródeł energii, które przyczyniają się do emisji pyłów i innych substancji szkodzących środowisku.

Jednak dla wielu niezamożnych osób kluczowym czynnikiem przy kupnie surowców energetycznych są i będą względy ekonomiczne. Wielu odbiorców dotychczas argumentowało, że węgiel jest dość tani i łatwo dostępny. I o ile przez pewien czas te argumenty miały solidne poparcie w faktach, o tyle obecnie tracą na aktualności w dobie rosnących cen węgla, jak również tymczasowych problemów z jego dostępnością, co jest skutkiem wojny na Ukrainie. I choć ceny węgla opałowego za tonę spadły na początku 2023 roku, to od 2021 roku wzrosły aż o 400%! W sierpniu 2022 roku portal Business Insider podał, że koszt węgla potrzebnego dla ogrzania budynku i produkcji ciepłej wody w starym kotle jest dwukrotnie wyższy niż koszt gazu grzewczego.

Piece gazowe: nieinwazyjne dla środowiska i wygodne

Jednym z argumentów za wymianą ogrzewania węglowego na gazowe jest to, że obecnie produkowane piece gazowe są bezobsługowe, zautomatyzowane, bezpieczne, nie wytwarzają popiołów, a także emitują o połowę mniej CO2 niż kotły węglowe.

Jak już wspominaliśmy, ceny poszczególnych surowców energetycznych wyrównują się i różnice między nimi nie są już tak duże, jak kiedyś. Poza tym grzewczy gaz propan i propan-butan w przeciwieństwie do węgla nie powinny być obciążone podatkami klimatycznymi, co może korzystnie wpływać na ich cenę. W przypadku gazu odpadają też koszty związane z jego częstym, samodzielnym transportem. Czynności związane z napełnianiem instalacji wykonują nasi specjaliści.