Dlaczego kotłownia z kotłem na gaz płynny nie może znajdować się w piwnicy?

Kocioł na gaz

Szukając odpowiedniego źródła ciepła, można zdecydować się na różne rodzaje opału i typy urządzeń przeznaczonych do jego spalania. Przez dłuższy czas największą popularnością cieszyły się kotły zasilane paliwami stałymi – drewnem i węglem. Ich eksploatacja jest jednak kłopotliwa, ponieważ wiąże się z koniecznością dość częstego uzupełniania paliwa oraz zagospodarowywania powstającego popiołu. Problemem są także dość znaczne zanieczyszczenia emitowane do atmosfery i nie najlepsza efektywność tego typu urządzeń. Przyczyną spadku zainteresowania takimi rozwiązaniami jest też rosnąca świadomość ekologiczna użytkowników.

Coraz więcej zwolenników zyskuje ogrzewanie budynków gazem płynnym. Paliwo tego rodzaju może być czerpane z zamontowanego na posesji zbiornika naziemnego lub podziemnego, oferując wysoki komfort obsługi i dużą ilość ciepła w przystępnej cenie. Montaż instalacji do spalania gazu płynnego wymaga jednak uwzględnienia kilku narzucanych przez przepisy wymogów. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom związanym z używaniem gazu płynnego i zobaczmy, jakie kryteria musi spełniać pomieszczenie przeznaczonej na kotłownię. 

Korzyści z używania gazu płynnego do ogrzewania budynku

Korzystanie z ogrzewania gazowego jest jednym z wygodniejszych, ekologicznych oraz opłacalnych rozwiązań zarówno dla domu jedno- i wielorodzinnego oraz budynku użytkowego. Nowoczesny kocioł gazowy może pracować bez żadnych ingerencji ze strony użytkownika. Wszystkimi niezbędnymi procesami może zarządzać sterownik urządzenia, dopasowując ilość spalanego opału do ustawionych parametrów. Korzystając z umieszczanych w różnych pomieszczeniach czujników temperatury oraz oddzielnych obiegów centralnego ogrzewania można łatwo uzyskać pożądaną ilość ciepła, dostosowując ją do pory dnia oraz własnych wymagań.

Gaz jest również wydajnym źródłem energii. Charakteryzuje się wysoką kalorycznością i brakiem ubocznych produktów spalania, takich jak choćby wymagający usuwania popiół w kotłach spalających paliwa stałe. Specjalna konstrukcja kotłów gazowych pozwala na osiąganie wysokiej ponad 90% efektywności energetycznej, która w kotłach kondensacyjnych może osiągnąć poziom przekraczający 100%, dzięki wykorzystywaniu energii pochodzącej ze zmiany stanu skupienia powstającej w wyniku zachodzących reakcji chemicznych wody.

Zaletą korzystania z gazu płynnego jest fakt, że przy jego spalaniu emitowana jest niewielka ilość zanieczyszczeń. Wśród przedostających się do atmosfery substancji nie ma najgroźniejszych pyłów przyczyniających się do powstawania smogu. Wielu użytkowników decyduje się na montaż kotła gazowego ze względu na jego niewielkie rozmiary. Warto jednak pamiętać, że kocioł na gaz płynny musi zostać zainstalowany w pomieszczeniu, które spełnia określone warunki bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo używania gazu płynnego

Normalna eksploatacja gazu płynnego jest w pełni bezpieczna. Wszystkie urządzenia, które składają się na instalacje gazową, są niezwykle szczelne i muszą mieć odpowiednie dopuszczenia gwarantujące bezpieczne użytkowanie. Niestety, nawet najdoskonalej zaprojektowanym elementom infrastruktury gazowej mogą przydarzyć się usterki, np. pojawiające się wskutek mechanicznego uszkodzenia zaworu czy złącza albo nieprawidłowej obsługi. Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, w razie rozszczelnienia instalacji i wycieku będzie miał tendencję do gromadzenia się w najniżej położonych rejonach pomieszczenia. Jeśli nie znajdzie on ujścia, jego stężenie może przekroczyć bezpieczny poziom, co może skutkować pojawieniem się zagrożenia zapłonu i wybuchem.

Ze względu na naturalną skłonność gazu płynnego do gromadzenia się tuż przy powierzchni podłoża kotłownia, w której zostanie zainstalowany kocioł, nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu. Niedopuszczalne jest więc przeznaczenie na nią np. pomieszczenia piwnicznego. Co równie ważne kocioł na gaz płynny nie może być również zamontowany w pomieszczeniu przeznaczonym do stałego pobytu ludzi.

Warto pamiętać, że pomieszczenie kotłowni przeznaczone dla kotła zasilanego gazem płynnym musi spełniać szereg warunków związanych z bezpieczeństwem i możliwością wydostawania się gazu na zewnątrz w razie pojawienia się jakiejś nieszczelności lub wystąpienia awarii. Najważniejszą zasadą jest umieszczenie tuż przy poziomie podłogi specjalnych kratek wentylacyjnych, przez które gaz będzie mógł wydostawać się na zewnątrz. Drzwi prowadzące na zewnątrz powinny być pozbawione progu, natomiast te, które łączą kotłownię z resztą budynku, muszą być wyposażone w specjalny 4 cm próg oraz nie mogą posiadać żadnych otworów.

W pomieszczeniu z kotłem na gaz płynny niezbędna jest również kratka wentylacyjna wywiewna umieszczona pod sufitem. Konieczny jest również montaż czujnika gazu, który będzie mógł ostrzec o wzroście jego stężenia. Czujnik musi również mieć możliwość automatycznego odcinania dopływu gazu. Kotłownia nie może się taż znajdować bliżej niż w odległości 5 metrów od okien i drzwi do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu gruntu.

Należy pamiętać, że pomieszczenia przeznaczone na kotłownię, w której będzie wykorzystywany gaz płynny, muszą mieć odpowiednią kubaturę. Dla kotłów z otwartą komorą spalania, tj. takich, które do swej pracy pobierają powietrze wprost z pomieszczenia, wynosi ona 8 m3. W przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania, do których tlen jest dostarczany z zewnątrz, np. przy wykorzystaniu komina dwuściennego minimalna kubatura to 6,5 m3.