Czym grozi rozszczelnienie butli gazowej?

Butla

Butle z LPG często stosowane są do zasilania gazowych grilli. Po podłączeniu nowej butli z LPG zawsze powinno się zbadać certyfikowanym czujnikiem szczelność połączenia grilla z butlą. Niestety, nawet pomimo takich czynności zaradczych czasem jednak zdarzają się sytuacje, w których wybucha pożar. Spowodowany może być wadliwym działaniem butli, zaworu lub rozszczelnieniem wężyka. W wyniku pożaru może się okazać, że butla była wystawiona na działanie płomieni. Czy taka butla jest bezpieczna do dalszego użytkowania? Oczywiście, że nie! Płomienie i wysoka temperatura z pewnością spowodowały niewidoczne gołym okiem uszkodzenia w butli na LPG. W wyniku pożaru mógł się np. nadwątlić plastikowy kurek zaworu, a stopiony materiał mógł dostać się do jego wnętrza, powodując zepsucie lub dysfunkcję zaworu. Wskutek tego taki zawór może przyczynić się do nagłej i niespodziewanej zmiany ciśnienia gazu lub nawet do eksplozji butli. Uszkodzeniu z pewnością uległy również uszczelki, przez co później prawdopodobne stają się wycieki paliwa, niewłaściwe przepływy lub niemożność otwarcia/zamknięcia zaworu. Do tego uszkodzeniu mogły ulec inne mechanizmy wewnątrz zaworu: sprężyny mogły stracić swe właściwości od wysokich temperatur, a przepony – stopić się. Wymianie powinny ulec także same zbiorniki butli, które zostały nadwątlone przez płomienie: wszelkie wybrzuszenia, wgniecenia, ślady korozji czy właśnie nadpalenia na płaszczu butli od razu dyskwalifikują ją z dalszego użytkowania. 

Informacje dla użytkowników butli

Kupując butle gazowe z LPG powinniśmy zwrócić uwagę na ich stan techniczny, wszak od tego zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. Na co powinni zwrócić uwagę użytkownicy butli z LPG? Oto garść pomocnych informacji. Po pierwsze – wszelkie wątpliwości co do ich stanu technicznego należy od razu zgłaszać do dostawcy (właściciela butli), powinien on sprawdzić pod względem szczelności i funkcjonalności wątpliwy zbiornik i wymienić go lub przynajmniej zastąpić wadliwe elementy układu. Butla powinna być też jednolicie oznakowana: mieć określony kolor i naniesione logo charakterystyczne dla danego, AUTORYZOWANEGO dostawcy gazu LPG. Powinna także mieć tabliczkę informującą o ciężarze netto, maksymalnej dopuszczalnej ilości gazu w zbiorniku oraz wskazywać datę ważności jej legalizacji. Butla powinna być wyposażona w zaślepkę na zawór, foliową plombę na zaworze oraz posiadać naklejoną instrukcję bezpieczeństwa. Jeśli jest inaczej i wymogi te nie są spełnione – lepiej zrezygnować z zakupu u takiego dostawcy.