Czy samochodem na auto gaz można parkować w garażu podziemnym?

Auta na parkingu podziemnym

Wielu właścicieli samochodów z autogazem ze zdziwieniem odkrywa, że przy niektórych parkingach podziemnych znajdują się tabliczki informujące o zakazie wjazdu pojazdów zasilanych LPG. Czy istnieją jakieś prawne przesłanki do wprowadzania takich restrykcji?

Zakazu nie ma, ale są znaki

Administratorzy niektórych budynków, w których są parkingi podziemne, decydują się na takie zakazy z obawy przed wyciekiem gazu ze zbiorników wewnątrz aut. Poprawnie założona instalacja gazowa nie stanowi zagrożenia, a butle z LPG są atestowane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, jednak okrągłe znaki zakazu umieszcza się tuż przy wjazdach do parkingów. A dzieje się to pomimo tego, że nie istnieje w polskim prawie żaden przepis, który by zakazywał wjeżdżania samochodu z auto gazem do takich miejsc. Nie ma też żadnych kar, które można by nałożyć na kierowców niestosujących się do tego znaku.

Niejasne i martwe przepisy

Ale to nie oznacza, że nie istnieją przepisy regulujące tę kwestię. Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. zarządca powinien umieścić „czytelną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych”.

To jednak nie tłumaczy, dlaczego administratorzy w wielu przypadkach jednak nie decydują się na wpuszczanie pojazdów z auto gazem. Wyjaśnienie znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., które nakłada wymóg posiadania wentylacji mechanicznej i czujników gazu w tych garażach i parkingach, gdzie dopuszcza się parkowanie aut zasilanych propan butanem. Brak takowych prawdopodobnie skłania zarządców do umieszczania zakazów w swoich regulaminach, jednak ze względu na brak regulacji dotyczących mandatów przepisy te są uważane za martwe.