Częste błędy popełniane przy używaniu butli gazowych

Używanie butli gazowych

Butle gazowe z płynnym propanem znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie innego źródła. Ich użycie jest popularne nie tylko w domach, ale także coraz częściej na wyjazdach – np. na polach namiotowych. Decydując się na butlę gazową, bardzo ważne jest jednak zachowanie pewnych zasad, które wpływają na bezpieczeństwo. Jaki są najczęstsze błędy, które popełniane są przy ich wykorzystaniu?

Odpowiednie przechowywanie butli z gazem

Płynny gaz, który znajduje się z butlach, zmienia swoją postać na parę po kontakcie z ciśnieniem atmosferycznym. W samej butli znajduje się bardzo wysokie ciśnienie kilku atmosfer. Im wyższa temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się butla, tym większe ciśnienie w jej wnętrzu. Oznacza to, że przy bardzo wysokich temperaturach niewłaściwe przechowywanie może być ogromnym zagrożeniem. W skrajnych przypadkach może skończyć się wybuchem. Dlatego zawsze należy pamiętać o tym, aby butle z gazem przechowywane były w miejscu:

  • zaciemnionym,
  • chłodnym,
  • przewiewnym.

Nie można ustawiać ich także w pobliżu obszarów, na których może występować ogień lub wadliwe instalacje elektryczne.

Podłączenie do instalacji

Bardzo ważną kwestią jest samo połączenie butli z instalacją. Konieczne jest zastosowanie specjalnych, elastycznych przewodów wyposażonych w opaski uciskowe, które powinny być wymienione przynajmniej co 3-4 lata. Jeśli zachodzi taka potrzeba np. w przypadku uszkodzenia, czy braku szczelności, elementy te muszą być wymienione wcześniej. Istotne, aby montażem i ewentualnymi naprawami zajmowały się osoby kompetentne w tej branży, z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem.

Sprawdzenie szczelności butli

Wiele osób myśli, że idealnym sposobem na sprawdzenie szczelności butli jest zapalenie obok płomienia z zapalniczki. Jest to największy błąd, jaki można popełnić, który może skończyć się tragedią. Zamiast tego należy użyć wody z mydłem lub innym płynem, który się pieni. Jeżeli butla z gazem będzie nieszczelna, to na obszarze zamydlonym pojawią się bańki. Można użyć też profesjonalnego środka – jednak to rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej kosztowne. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z poprawnym działaniem butli, czy przewodów należy niezwłocznie zgłosić sprawę odpowiednim jednostkom.