Błędy przy obsłudze instalacji gazowych. Czego robić nie wolno?

Instalacje gazowe są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Jednakże, nieprawidłowa ich obsługa może zagrażać bezpieczeństwu naszemu i innych domowników. Jakich błędów należy zatem unikać podczas korzystania z tych instalacji? Jakiej pomocy w tym zakresie należy oczekiwać od dostawców gazu?

Zaniedbania przy konserwacji oraz przeglądach instalacji gazowych

Awarie instalacji gazowych często są wynikiem zaniedbań związanych z ich konserwacją i przeglądami. W Polsce obowiązują przepisy regulujące zarówno częstotliwość, jak i sposób przeprowadzania tych czynności, jednak nie wszyscy się do nich stosują. Zaleca się poddawanie przeglądom instalacji gazowych w domkach jednorodzinnych raz do roku. Tylko wtedy można utrzymać gwarancję na sprzęt do ogrzewania domu oraz zapewnić sobie i innym domownikom pełne bezpieczeństwo. Zaniechanie tego obowiązku może prowadzić do wypadków, np. w wyniku nieszczelności instalacji.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wolno samodzielnie dokonywać napraw czy zmian w instalacji gazowej. Takie działania wymagają odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, zatem powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistów z uprawnieniami. A gdy poczujemy woń ulatniającego się gazu, powinniśmy natychmiast opuścić mieszkanie i powiadomić pogotowie gazowe. 

Współczesne instalacje gazowe są bezpieczne i bezobsługowe

Instalacji gazowych nie należy się jednak obawiać. Współczesne gazowe instalacje przydomowe są całkowicie bezpieczne, intuicyjne i bezobsługowe. Zarówno zbiorniki LPG, jak i butle gazowe są wyposażone w liczne zabezpieczenia. Ponadto wszelkie czynności związane z napełnianiem zbiorników oraz ich konserwacją przeprowadzają przedstawiciele dostawcy gazu Gal-Gaz w Wieluniu.

Oczywiście bezobsługowy charakter instalacji do dostarczania gazu grzewczego nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku regularnego zlecania przeglądów oraz dbania o ich prawidłowe funkcjonowanie.