Instalacja LPG w samochodzie – opłacalna!

Ceny paliw w Polsce nie pozostawiają właścicielom samochodów wątpliwości: nie jest i raczej nie będzie tanio. Dlatego liczba użytkowników pojazdów z instalacją LPG w kraju rośnie (według badań, mamy ich najwięcej w Europie, od 1,8 do nawet 2,5 mln ), a zadowolonych kierowców tankujących popularny „gaz” z pewnością będzie przybywać. Nic dziwnego, litr LPG kosztuje przeciętnie połowę ceny litra benzyny, zarobki w Polsce plasują się w ogonie krajów Unii, a jeździć jakoś trzeba! Dzięki takiemu biegowi rzeczy instalację LPG można założyć w wielu warsztatach motoryzacyjnych, stacjach obsługi, ale potencjał dostrzegli również dealerzy aut nowych; na rynku jest coraz więcej modeli samochodów z fabrycznie wbudowaną instalacją LPG. Te jednak są przeciętnie o 4 tys. zł droższe od standardowo sprzedawanych pojazdów, co nie do końca jest zrozumiałe, bo koszt montażu w ASO to około 2,5 – 3 tys. zł. Ale, pomijając ten fakt, czy naprawdę montaż instalacji do spalania LPG w samochodzie jest opłacalne? W instalację przecież trzeba zainwestować (im lepsze komponenty instalacji, tym lepiej ona działa), ponadto wyższe są koszty przeglądu od kosztów przeglądu wozu napędzanego E-95, niezbędna okazuje się też stosunkowo częsta wymiana filtrów gazu (fazy lotnej – co 15 tys. km i ciekłej – co 10 tys. km), dobranie odpowiednich wtryskiwaczy (zwłaszcza pod kątem średnicy dyszy), dochodzi wreszcie… dodatkowy koszt spalenia benzyny (rozruch wozu zawsze następuje na benzynie, jedno na dziesięć tankowań powinno być również tankowaniem benzyny). A i tak na koniec okazuje się, że jazda z instalacją LPG jest bardziej opłacalna (zwraca się po kilku sezonach) od eksploatacji samochodu tylko w oparciu o zasilanie w benzynę.

Napęd na LPG – dla kogo?

Kto powinien wybrać LPG? Tankowanie LPG opłaci się przede wszystkim tym, którzy dużo jeżdżą, co oczywiście podyktowane jest przede wszystkim względami ekonomicznymi. Montaż instalacji LPG będzie także na rękę tym, których pojazdy są po prostu paliwożerne. Występuje tu prosta prawidłowość – im większa pojemność danego auta, tym wyższe spalanie. Dlatego instalacja LPG prędzej zwróci się w samochodach o dużej pojemności skokowej silnika. Do zagazowania chętnie wybierane są także starsze typy pojazdów; nowe wozy, naszpikowane elektroniką nie zawsze dobrze sobie radzą z alternatywnym źródłem zasilania.

Butle z LPG a pożar

Butle z LPG często stosowane są do zasilania gazowych grilli. Po podłączeniu nowej butli z LPG zawsze powinno się zbadać certyfikowanym czujnikiem szczelność połączenia grilla z butlą. Niestety, nawet pomimo takich czynności zaradczych czasem jednak zdarzają się sytuacje, w których wybucha pożar. Spowodowany może być wadliwym działaniem butli, zaworu lub rozszczelnieniem wężyka. W wyniku pożaru może się okazać, że butla była wystawiona na działanie płomieni. Czy taka butla jest bezpieczna do dalszego użytkowania? Oczywiście, że nie! Płomienie i wysoka temperatura z pewnością spowodowały niewidoczne gołym okiem uszkodzenia w butli na LPG. W wyniku pożaru mógł się np. nadwątlić plastikowy kurek zaworu, a stopiony materiał mógł dostać się do jego wnętrza, powodując zepsucie lub dysfunkcję zaworu. Wskutek tego taki zawór może przyczynić się do nagłej i niespodziewanej zmiany ciśnienia gazu lub nawet do eksplozji butli. Uszkodzeniu z pewnością uległy również uszczelki, przez co później prawdopodobne stają się wycieki paliwa, niewłaściwe przepływy lub niemożność otwarcia/zamknięcia zaworu. Do tego uszkodzeniu mogły ulec inne mechanizmy wewnątrz zaworu: sprężyny mogły stracić swe właściwości od wysokich temperatur, a przepony – stopić się. Wymianie powinny ulec także same zbiorniki butli, które zostały nadwątlone przez płomienie: wszelkie wybrzuszenia, wgniecenia, ślady korozji czy właśnie nadpalenia na płaszczu butli od razu dyskwalifikują ją z dalszego użytkowania.

Informacje dla użytkowników butli

Kupując butle gazowe z LPG powinniśmy zwrócić uwagę na ich stan techniczny, wszak od tego zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. Na co powinni zwrócić uwagę użytkownicy butli z LPG? Oto garść pomocnych informacji. Po pierwsze – wszelkie wątpliwości co do ich stanu technicznego należy od razu zgłaszać do dostawcy (właściciela butli), powinien on sprawdzić pod względem szczelności i funkcjonalności wątpliwy zbiornik i wymienić go lub przynajmniej zastąpić wadliwe elementy układu. Butla powinna być też jednolicie oznakowana: mieć określony kolor i naniesione logo charakterystyczne dla danego, AUTORYZOWANEGO dostawcy gazu LPG. Powinna także mieć tabliczkę informującą o ciężarze netto, maksymalnej dopuszczalnej ilości gazu w zbiorniku oraz wskazywać datę ważności jej legalizacji. Butla powinna być wyposażona w zaślepkę na zawór, foliową plombę na zaworze oraz posiadać naklejoną instrukcję bezpieczeństwa. Jeśli jest inaczej i wymogi te nie są spełnione – lepiej zrezygnować z zakupu u takiego dostawcy.

Przydomowy zbiornik na LPG – lokalizacja

Zbiorniki do przydomowego przechowywania gazu LPG występują w trzech objętościach: 2700, 4850 lub 6400 litrów. Pojemność związana jest z mocą kotła oraz średnim zapotrzebowaniem domostwa na gaz. Przyjmuje się, że dla domu o powierzchni około 150 m2 i średnim zużyciu gazu na poziomie 80 kWh/m2/rok w zupełności wystarczy zbiornik o pojemności 2700 l. Wszyscy zdecydowani na montaż domowej instalacji gazowej opartej o zasilanie gazem LPG powinni na początek zdecydować, czy zbiornik będzie umieszczony nad, czy pod powierzchnią ziemi. Zależy to również od rodzaju gazu użytkowanego w danej instalacji: mieszanka propanu i butanu powinna być przechowywana raczej w zbiornikach podziemnych (jest podatna na działanie mrozu), podczas gdy propan – w zbiornikach obu typów. Zbiornik naziemny powinien znajdować się na fundamencie o grubości około 20 cm (stojąc na podporach), być trwale posadowiony i przymocowany do płyty fundamentowej śrubami w niej zakotwionymi. Przy jego instalacji istotne są również warunki przestrzenne danej lokalizacji: zbiornik na LPG powinien być oddalony od budynków, sieci i instalacji elektrycznych oraz od granic działki przynajmniej o 3 metry. Dystanse te mogą zostać zmniejszone, jeśli zainstaluje się zbiornik podziemny. Ten z łatwością zmieści się na naszej działce i nie będzie jej szpecić. Powinien znaleźć się w wykopie o głębokości około 200 cm z wlewem (włazem rewizyjnym) wystającym ponad powierzchnię gruntu. Głębokość wkopania zależy jednak od poziomu wód gruntowych, dlatego przyjmuje się wkopanie go do poziomu wód gruntowych i przykrycie z wierzchu warstwą gruntu. Dno wykopu winno być wyrównane i podsypane piaskiem, na nim zaś powinna znaleźć się płyta betonowa o grubości około 25 cm, do której przytwierdza się zbiornik. Niezależnie od jego rodzaju jednak, trzeba oczywiście mieć projekt instalacji oraz zgłosić go do odpowiednich organów nadzoru w celu zalegalizowania.

Zbiornik na LPG: kupno czy wynajem?

Zbiorniki na LPG można kupić na własność, jednak wielu dostawców oferuje również ich wynajem. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie, gdy w nieodległej perspektywie mamy szansę na przyłączenie się do lokalnej sieci gazowej (chociaż używany zbiornik gazowy można z powodzeniem sprzedać). Ceny kupna będą się różnić w zależności od rozmiaru zbiornika, zaczynają się od około 5 tys. zł. (mniej więcej połowę tej kwoty za używany), kupno ma jednak tę przewagę, że można korzystać z usług każdego dostawcy gazu LPG. W przypadku dzierżawy podpisuje się umowę z dostawcą, który zapewnia wszystko – projekt instalacji, zbiornik, montaż, zatwierdzenie w UDT, obowiązkowe przeglądy i… długoletnie dostawy paliwa we właściwej sobie cenie (najczęściej bez możliwości negocjacji podwyżek) i o określonej wysokości zużycia (nie łaci się za rzeczywisty pobór). Kupując zbiornik możemy znaleźć dostawcę o cenach rynkowych gazu LPG i zmienić go według uznania, płacimy jedynie za uzupełnienie zużytego paliwa, ale spadają na nas obowiązki właściciela zbiornika na gaz płynny: inspekcja zewnętrzna co dwa lata, przegląd wnętrza co dziesięć lat (co pięć, jeśli zbiornik jest podziemny), do tego dochodzi ponoszenie kosztów i  odpowiedzialność na ewentualne naprawy. Ale koszt poniesionej inwestycji powinien zwrócić się po około 3 latach.

Domowa instalacja na gaz LPG: warunki techniczne

Domowe instalacje do gazu LPG powstają przede wszystkim wszędzie tam, gdzie nie da się dociągnąć sieci gazu ziemnego (warunki terenowe lub ekonomiczne) lub gdzie gaz ten jest niskiej jakości. Taka instalacja musi jednak spełniać określone warunki techniczno-budowlane, które wskazane są m.in. w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422). Przepisy te wskazują zasady uzyskania zgody na projekt i instalację określonej instalacji, umiejscowienia jej poszczególnych elementów, rodzajów stosowanych zabezpieczeń itp. I tak, zbiornik na LPG (lub bateria butli) powinien znajdować się na zewnątrz budynku (dopuszczalne odległości różnią się w zależności od objętości zbiornika i jego umieszczenia nad lub pod ziemią) i być połączony z budynkiem siecią przewodów z zaworem umożliwiającym odcięcie dopływu paliwa. Zawory odcinające powinny znajdować się na zewnątrz budynku. Rury doprowadzające oraz instalacja powinny być stalowe i doprowadzać paliwo o ciśnieniu wewnątrz budynku nie większym niż 5 kPa. Urządzenia pozostające bez dozoru podczas ich użytkowania powinny być wyposażone w samoczynnie działające zabezpieczenia, likwidujące skutki spadku ciśnienia lub przerwy w dopływie gazu LPG.

Kotłownia na gaz LPG

Lokalizacja kotłowni zasilanej gazem płynnym powinna znajdować się w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, ale nie ulokowanych poniżej poziomu ziemi, bo ze względu na większą ciężkość gazu od powietrza niemożliwe stanie się usunięcie go w przypadku niespodziewanego wycieku. Wentylacja pomieszczeń powinna znajdować się tuż nad podłogą (z wyżej wymienionych względów), zaś sama podłoga – mieć spadek w stronę wywiewu. Dodatkowa kratka wywiewna powinna znajdować się bezpośrednio nad kotłem. Podłoga nie powinna posiadać niewentylowanych kanałów, niszy i zagłębień. Urządzenia grzewcze powinny być wyposażone w indywidualne kanały spalinowe (możliwy system w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania), dopuszczalne jest podłączenie do zbiorczego pionu kilku kotłów jeśli istnieją zabezpieczenia wykrywające brak ciągu i odcinające w tym wypadku wszystkie kotły. Same kotły zasilane LPG (o mocy do 30 kW) powinny być instalowane jak powyżej,a od 60 kW do 2000 kW – w budynkach indywidualnych wolnostojących, przeznaczonych wyłącznie na kotłownię.

Gaz ziemny czy gaz płynny: wybór opału

Ogrzewanie pomieszczeń i domostw gazem jest coraz popularniejsze, jednak często zachodzi pytanie, czy lepiej jest ogrzewać je gazem ziemnym czy gazem płynnym? Oba rozwiązania mają swoje zalety, w niniejszym artykule postaramy się przedstawić korzyści płynące ze stosowania obydwu opałów i wybrać bardziej opłacalne rozwiązanie.

Gaz ziemny jest paliwem powszechnie dostępnym, dystrybuowanym poprzez sieć gazową. W porównaniu do węgla i drewna (najpopularniejsze paliwa) jest stosunkowo drogi, jednak w porównaniu do gazu LPG jest tańszy. Koszt przyłączenia się do instalacji jest jednorazowy, później ponosi się jedynie opłatę tranzytową (sieciową), wliczoną w cenę jednostkową paliwa. Zaletami ogrzewania gazem ziemnym są wygoda i stosunkowo niska cena, duża dostępność kotłów do opalania tym typem gazu, do tego bezobsługowość tychże. Niestety, gaz ziemny ma ceny regulowane odgórnie, zatem należy się liczyć z podwyżkami cen tego paliwa. Wadą takiego rozwiązania może być również brak możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej lub nieopłacalność takiego przyłączenia (duży dystans od sieci). W takim przypadku warto przemyśleć instalację ogrzewania zasilanego LPG.

Ogrzewanie gazem LPG

Ogrzewanie gazem LPG jest droższe od gazu ziemnego (CNG), ale nie wymaga przyłączenia do sieci gazowej. Do jego wykorzystywania w domostwach można stosować kotły stosowane tradycyjnie do opalania gazem ziemnym, ale należy wymienić w nich dysze palnika. Gaz LPG magazynuje się w zbiornikach na zewnątrz budynku – potrzebne będzie więc miejsce na działce (odpowiednie przepisy wskazują odległości, jakie należy zachować przy posadowieniu zbiornika), w przypadku tankowania mieszaniny gazów (propan-butan) lub gdy działka jest niewielka zbiornik należy zakopać. Ceny gazu płynnego nie podlegają regulacjom (są uwolnione), zatem możliwe staje się znalezienie dostawcy gazu LPG dostarczającego paliwo po atrakcyjnych stawkach. Ceny również wahają się w zależności od pory roku. Dodatkowo – nie ma potrzeby kupowania zbiornika (większa inwestycja, nakładająca na właściciela konieczność legalizacji instalacji, dokonywania przeglądów i napraw), dostawca może taki zbiornik wydzierżawić. To rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością zakupu opału tylko z jednego źródła, co nie zawsze jest tanim wyjściem, jest za to wyjątkowo wygodne: za projekt, legalizację instalacji, przeglądy, naprawy i konserwacje odpowiada dostawca paliwa.

Gaz LPG jako ogrzewanie

Na temat ogrzewania gazem LPG domostw wiele zostało już powiedziane. Jest to paliwo łatwo dostępne (rozwinięta na terenie całego kraju sieć dystrybutorów gazu LPG), wysokokaloryczne, urządzenia nim zasilane są proste w obsłudze, nader sprawne, tanie w eksploatacji i mniej się zużywają. Spala się ono też dosyć dokładnie, pozostawiając niewielkie ilości nagaru (osadu towarzyszącego spalaniu), co dobrze wpływa na funkcjonowanie urządzeń. Instalacja grzewcza wykorzystująca gaz LPG stosowana będzie wszędzie tam, gdzie odległość od najbliższej sieci gazowej jest na tyle duża, że nieopłacalne jest dociągnięcie jej do domostw czy zabudowań. Rynek instalacji do indywidualnego użycia gazu LPG jest rynkiem rozwijającym się prężnie i przewiduje się większy udział propanu i propanu butanu w ogrzewaniu domostw i wykorzystaniu go do zasilania urządzeń. Gaz LPG jest paliwem wyjątkowo uniwersalnym, znajduje więc zastosowanie nie tylko w ogrzewaniu zabudowań, ale i w przemyśle, usługach, rolnictwie czy jako tzw. autogaz.

Instalacja kotła w piwnicy

Pompowany do zbiorników i butli gaz jest sprężany, przez co skrapla się on wewnątrz zbiornika. Jednak do wykorzystującego go urządzenia dociera już z powrotem jako gaz, stąd też zbiorniki i butle wypełnia się gazem w objętości do 85% objętości zbiornika. W domostwach ogrzewanych przy pomocy gazu LPG zbiorniki instaluje się na zewnątrz budynków, zaś kotłowinie nie mogą znajdować się w piwnicach lub przyziemiach domostw. Dzieje się tak nie bez przyczyny: propan i propan-butan są gazami cięższymi od powietrza. Oznacza to gaz o gęstości większej od gęstości powietrza, zatem instalacje wykorzystujące ten typ paliwa nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłóg. W przypadku niekontrolowanego wycieku paliwo ściele się nad podłożem i nie ma możliwości usunięcia go z pomieszczeń, stwarza więc niebezpieczeństwo. Dlatego kotłownie zasilane gazem LPG powinny być budowane przynajmniej na parterze budynków, zaś zbiorniki do przechowywania LPG – na działce poza obrębem budynku.

Gaz LPG jako paliwo ekologiczne

W obecnych czasach coraz więcej myśli się i mówi o zanieczyszczeniach środowiska wywołanych ludzką działalnością. Pojawiający się w wielu miastach smog, metale ciężkie i pestycydy w pożywieniu, a także zatruwanie ściekami jezior i rzek to problemy, z którymi każdy z nas styka się na co dzień. Aby doprowadzić do pozytywnych zmian, konieczne są działania na szczeblu międzynarodowym i państwowym, ale również każdy z nas we własnym zakresie może zmodyfikować niektóre swoje zachowania i przyczynić się do polepszenia stanu naszej planety.

Jednym z takich proekologicznych działań, realnych do podjęcia zarówno na poziomie państw, firm, jak i indywidualnych jednostek, może być zastępowanie paliw tradycyjnych gazem płynnym (LPG)  Znajduje on zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczeń, wody, podczas przygotowywania posiłków, a także jako paliwo do samochodów. Jest również wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, w tym w chemicznym, stalowym, ceramicznym, spożywczym oraz podczas produkcji szkła, metali kolorowych i żelaza.

Wybieranie gazu płynnego zamiast innych rodzajów paliw jest bardzo korzystne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Dzieje się tak dlatego, że gaz cechuje się niską emisyjnością zanieczyszczeń w porównaniu choćby do węgla, drewna, benzyny czy oleju opałowego. Podczas jego spalania do atmosfery uwalnia się znacznie mniej tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz węglowodorów niż w przypadku innych paliw konwencjonalnych. Dodatkową korzyścią jest również brak wydzielania trujących związków siarki i ołowiu oraz niższa emisja związków azotu i aerozoli powietrznych niż podczas spalania innych paliw kopalnych. Dlatego jeśli tylko mamy taką możliwość, to warto wykorzystywać gaz płynny, aby dzięki temu przyczynić się do zachowania lepszego stanu otaczającego nas środowiska.

Gazowe kotły kondensacyjne

Wybór sposobu ogrzewania domu warto dobrze przemyśleć, aby wybrać paliwo, które emituje jak najmniej zanieczyszczeń i jest najtańsze. Jednym z lepszych rozwiązań staje się w tym przypadku gaz płynny. Na rynku dostępne są zarówno tradycyjne, jak i kondensacyjne piece gazowe, które służą do ogrzewania całego budynku i wody użytkowej. Szczególnie polecane są urządzenia kondensacyjne, ponieważ mimo wyższej ceny pracują z większą wydajnością i w efekcie pozwalają na mniejsze zużycie paliwa. Jak to możliwe?

Zalety

Kotły kondensacyjne w odróżnieniu od tradycyjnych wyposażone są w zamkniętą komorę spalania, która umożliwia pobieranie powietrza bezpośrednio z zewnątrz. Dzięki temu w kotłowni nie musi być montowana wentylacja nawiewna ani kratka wentylacyjna i pomieszczenie to nie jest nadmiernie wychładzane.

W piecach tradycyjnych emitowane do atmosfery spaliny mają jeszcze dość wysoką temperaturę, a więc tracona jest w ten sposób spora ilość ciepła. Aby uniknąć tych strat, powstały kotły kondensacyjne, które pozwalają na jak największe wykorzystanie ciepła pochodzącego od spalin, zanim wydostaną się one na zewnątrz urządzenia. Jest to możliwe dzięki użyciu wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej, który ochładza spaliny na tyle, że zawarta w nich para wodna kondensuje się, a uwolnione w wyniku tego procesu ciepło jest przekazywane dodatkowo do instalacji grzewczej. Pozwala to na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności grzewczej takich urządzeń, co w efekcie wiąże się ze zmniejszeniem wydatków na ogrzewanie.

Znając zalety gazowych kotłów kondensacyjnych, warto wybrać je jako sposób ogrzewania, gdy budujemy nowy dom, a także zastanowić się, czy nie warto wymienić tradycyjnego kotła grzewczego na urządzenie nowoczesne, które mimo wyższej ceny zużywa niewiele paliwa i dzięki temu okazuje się tańsze w eksploatacji.

Instalacja LPG w samochodzie

Instalacje gazowe (LPG – Liquefied Petroleum Gas) w autach z silnikami benzynowymi są znane w Polsce już od lat dziewięćdziesiątych i stają się coraz bardziej popularne ze względu na zmniejszenie dzięki nim kosztów tankowania paliwa. Jednak montaż LPG w samochodzie wiąże się nie tylko z samymi zaletami, ale ma także pewne wady, dlatego warto je poznać, zanim ostatecznie zdecydujemy się na instalację gazową.

Przede wszystkim najważniejszą korzyścią są oszczędności w wydatkach na paliwo, ponieważ litr gazu jest wciąż dwa razy tańszy niż litr benzyny. Bilans pozostaje korzystny na rzecz LPG nawet mimo tego, że w ciągu pierwszych chwil po uruchomieniu silnika gazu spala się trochę więcej niż byłoby to w przypadku benzyny. Jednak aby zacząć oszczędzać, trzeba najpierw zainwestować w montaż instalacji gazowej i tu już nie warto nadmiernie ciąć kosztów, ale wybrać profesjonalną i sprawdzoną firmę serwisową, która dobierze rodzaj instalacji LPG do naszego silnika i fachowo ją zamontuje.

Jeśli instalacja spełnia wszystkie wymagania, to przejście na gaz płynny nie zwiększy emisji spalin i może jedynie nieznacznie wpłynąć na moc silnika (spadek o około 4%), co jest praktycznie nieodczuwalne w codziennej jeździe.

Minusami instalacji gazowej są natomiast wyższe koszty badań technicznych oraz obsługi serwisowej. Trzeba częściej wymieniać świece i przewody zapłonowe, a także zwiększa się prawdopodobieństwo zatarcia filtru gazu i pompy benzyny, szczególnie jeśli mamy niski poziom paliwa w baku. Warto również pamiętać, że co dziesięć lat trzeba kupić nowy zbiornik na gaz lub przedłużyć legalizację posiadanego egzemplarza.

Warto podliczyć te wszystkie koszty i porównać je z kwotami, jakie możemy zaoszczędzić na paliwie, dzięki czemu będziemy mieli pełen obraz tego, czy zamontowanie instalacji LPG może być w naszym przypadku opłacalne.

Ogrzewanie domu gazem płynnym

Gdy budujemy nowy dom, jedną z istotniejszych decyzji, jakie trzeba podjąć, jest wybór sposobu ogrzewania budynku. Możemy zdecydować się na piec olejowy, węglowy, przeznaczony na biomasę lub drewno, ale warto również dowiedzieć się więcej na temat ogrzewania gazowego. Możemy z niego skorzystać poprzez przyłączenie się do istniejącej instalacji, a jeśli jej nie ma w pobliżu, to zamontować obok domu własny zbiornik, który będzie regularnie uzupełniany.

Główne zalety

Przede wszystkim gaz płynny jest paliwem dosyć tanim w porównaniu do innych rodzajów opału, a jednocześnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym może być spalany bardzo wydajnie, co przekłada się na niższą kwotę comiesięcznych rachunków za ogrzewanie. Poza tym kotły gazowe nie zajmują dużo miejsca i nie wymagają dodatkowego pomieszczenia na opał. Jeśli ich moc nie przekracza 30 kW, można je umieścić nawet w kuchni czy łazience. Dodatkowo korzystanie z ogrzewania gazowego jest prawie bezobsługowe, bo polega przede wszystkim na zaprogramowaniu urządzenia na taki sposób działania, który nam najbardziej odpowiada. Możemy więc np. wyłączać ogrzewanie lub je zmniejszać, gdy nie ma nas w domu, a podnosić temperaturę grzejników chwilę przed tym, gdy wrócimy z pracy. To pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości energii, a jednocześnie na uzyskanie przyjemnej temperatury, gdy przebywamy w mieszkaniu. Ważną zaletą szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy często mówi się o zanieczyszczeniu powietrza, jest ekologiczność tego paliwa, ponieważ podczas spalania gazu nie wydzielają się trujące tlenki siarki ani pyły czy inne cząstki niepalne mogące tworzyć smog.

Dlatego mimo że początkowe koszty inwestycji w instalację gazową mogą być wysokie, to warto się na nią zdecydować, bo można później liczyć na to, że comiesięczne wydatki na ogrzewanie będą niższe niż przy wyborze innego rodzaju opału.